سند نامه ::
 
اظهار نظر در مورد آیت الله خامنه ای
موضوع: مرتضى مطهرى
از : 9 / ه تاریخ 5 / 11 / 53
به : 312 شماره : 17498 / 9ه
ياد شده در محل دانشكده الهيات دانشگاه تهران ضمن اظهار تأسف از بازداشت سيد على خامنه‏اى1 اظهار داشته ما كمتر نمونه ارزنده‏اى چون خامنه‏اى داريم و اين نيروها هم بايد به اينگونه هدر و در گوشه‏هاى زندان تلف گردند. مطهرى پس از ستودن خامنه‏اى او را از عوامل مؤثر در روشن كردن افكار اجتماع دانست و افزود شيخ ديگرى بنام غفارى2 را كه از پيشنمازهاى تهران بود در زندان سازمان امنيت كشته‏اند وى ضمن ابراز خوشحالى از اين موضوع گفت شيخ غفارى پيرمردى گوشه گير بود كه چندان منشأ اثر نبود و اگر هم زنده بود چندان اثر چشمگيرى نداشت ولى كشتن او تبليغ عجيبى عليه سازمان امنيت بود زيرا خبر كشتن او به همه محافل دينى رسيد و همه گروههاى روشن بين فهميدند و اين عمل نفرت همه مردم را عليه سازمان امنيت برانگيخت و قيافه آدمكشى اين دستگاه بار ديگر بر مردم كوچه و بازار آشكار گرديد. توضيح چهارشنبه : مرتضى مطهرى دانشيار دانشكده الهيات دانشگاه تهران مى‏باشد و تحقيق مستقيم از نامبرده پيرامون مفاد خبر به حفاظت شنبه لطمه وارد مى‏نمايد ضمنا شنبه مورد اعتماد است و به صحت گزارش وى مى‏توان اطمينان داشت.
دايره عمليات آقاى دوستار
8 / 11

1ـ حضرت آيت‏اللّه‏ سيد على خامنه‏اى (مقام معظم رهبرى) كه توسط شهربانى استان خراسان بازداشت شده بود به كميته مشترك ضد خرابكارى مركز منتقل شده (هفت هزار روز تاريخ ايران و انقلاب اسلامى ـ ج 2 ـ 22 / 10 / 52
2ـ آيت‏اللّه‏ شيخ حسين غفارى فرزند عباس در سال 1296ش (1335 ق) در روستاى آذرشهر تبريز متولد شد وى در حدود 6 سالگى پدر را از دست داد و از همان اوائل جوانى مشغول به كار و تحصيل شد وى مقدمات را در روستا نزد شيخ على ميرزا و محمد حسن منطقى فرا گرفت و پس از آن به تبريز رفت و در يك نجارى مشغول به كار شد و همراه با كار به تحصيل علوم دينى پرداخت اما به علت تنگدستى به روستا مراجعت كرده و پس از مدتى تحصيل را كنار گذاشت و به كشاورزى مشغول شد پس از آن در سال 1322ش به قم سفر كرد و تحصيلات خود را نزد آيات عظام :فيض قمى، خوانسارى و بروجردى ادامه داد مبارزات سياسى وى از سالهاى 1329 ش در دوران نهضت ملى با سفر به روستاها و سخنرانى در محافل مردمى بر عليه رژيم شاه آغاز شد وى پس از كودتاى 28 مرداد 32 اقدام به انتشار مجله الدين والحيات نمود كه پس از مدتى توقيف شد و پس از آن در سال 1340 ش در افشاء دسيسه رژيم در طرح انجمنهاى ايالتى و ولايتى گامى مؤثر برداشت ايشان طى سالهاى 42ـ41 فعاليتهاى سياسى خود را همراه با امام به اوج خود رساند و در طى سخنرانيهاى تحريك آميز عليه رژيم در يك حمله وحشيانه در شب 15 خرداد 42 دستگير و زندانى شدند و پس از آزادى از سال 1343 ش در مسجد الهادى فعاليتهاى خود را ادامه دادند و در طول سالهاى 45 تا 50 بارها دستگير و زندانى شدند و پس از آزادى مجددا در تيرماه 1353 ش دستگير و به كميته مشترك منتقل مى‏شود و با شكنجه‏هاى فراوان مورد بازجوئى قرار مى‏گيرد و سرانجام پس از 7 ماه شكنجه‏هاى وحشيانه و پس از سالها مبارزه در 7 دى ماه 1353ش به شهادت مى‏رسد. )ـ پيام انقلاب ش 74، ابرار ش 71 سال 1364)