سند نامه ::
 
ارسال بیوگرانی
موضوع : شيخ مرتضى مطهرى فرزند شيخ محمد حسين
شماره : 43840 / 321 تاریخ 21 / 12 / 42
فرستنده: اداره كل سوم
گيرنده: رياست ساواك تهران
عطف به خبر مورخه 10 / 11 / 42 كه در بولتن اخبار آن ساواك درج گرديده است. بدينوسيله يك نسخه طرح بيوگرافى بپيوست ارسال مى‏گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد آنرا در مورد نامبرده بالا تنظيم و بانضمام دو قطعه عكس وى اعاده نمايند.
مدير اداره كل سوم ـ مقدم1
21 / 12
تهيه‏كننده: احمدنژاد 21 / 12
رئيس بخش 321
رئيس اداره دوم عمليات
------------------------------------------------------------------
1ـ تيمسار سپهبد ناصر مقدم فارغ‏التحصيل دانشكده افسرى، دانشگاه جنگ و فرماندهى عالى و ستاد مشترك و همچنين فارغ‏التحصيل رشته حقوق قضايى از دانشگاه تهران بود. در سال 1340 رئيس اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران شد و قبل از اين مشاغلى نظير فرمانده يگانهاى مختلف رزمى و پشتيبانى رزمى در نيروى زمينى شاهنشاهى را عهده دار بود.
بعد از آنكه به رياست اداره دوم رسيد آجودان مخصوص شاه شد و در 16 خرداد 1357 به عنوان معاون نخست‏وزير و رئيس سازمان اطلاعات و امينت، به جاى نصيرى منصوب شد و در 7 دى همان سال بود كه شاپور بختيار به توصيه و صلاحديد او به كاخ نياوران رفت و با شاه ملاقات نمود و شاه به وى تكليف نخست‏وزيرى كرد.از جمله كارهاى وى در زمان رياست ساواك، طرح ساخت خانه‏هاى امنيتى ساواك بود. او بعد از پيروزى انقلاب دستگير و توسط دادگاه انقلاب مفسد فى‏الارض شناخته شده و در بامداد روز 22 فروردين 1358 به جوخه اعدام سپرده شد. (كيهان ش 10483، 17 خرداد 1357ـ مفسدين‏فى‏الارض، ص 23ـ22)