سند نامه ::
 
ارتباط با بهشتی، باهنر و رفسنجانی
درباره: شيخ مرتضى مطهرى عطف به شماره 4349 / 312 ـ 19 / 5 / 50
شماره: 11334 / ه12 تاریخ 11 / 6 / 50
از : ساواك تهران 20ه12
به : تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم
312
برابر تحقيقات معموله آدرس محل سكونت نامبرده بالا در قلهك اواسط خيابان دولت كوچه صدراپلاك 164 تلفن 866389 مى‏باشد و مشاراليه با شيخ على‏اكبر هاشمى رفسنجانى ـ دكتر محمد جواد باهنر ـ سيد محمد بهشتى و گردانندگان حسينيه ارشاد ارتباط دارد. ضمنا يك قطعه عكس جديد وى بپيوست ايفاد مى‏گردد و براى مراقبت از اعمال و رفتار او نيز به منابع مربوطه آموزش لازم داده شده است و در صورت مشاهده فعاليت مضره و مشكوكى از ناحيه ياد شده مراتب به موقع به آن اداره كل منعكس خواهد شد.
رئيس ساواك تهران. نواب
ارائه شود
14 / 6 / 50
بايگانى شود