سند نامه ::
 
اجتماع در مسجد هدایت
موضوع : مسجد هدايت
شماره : 1894 / 312 تاریخ 6 / 5 / 41
از ساعت 20 روز 5 شنبه 4 / 5 / 41 جلسه هفتگى مسجد هدايت با شركت قريب 300 نفر دانشجوى دانشگاه ـ كارمند ـ فرهنگيان و اصناف و بازارى وابسته به جبهه ملى و نهضت آزادى ايران در مسجد هدايت تشكيل گرديد. قبل از تشكيل اين جلسه نماز جماعت مغرب و عشاء به پيشنمازى آيت‏اللّه‏ سيدمحمود طالقانى برگزار گرديد و بين دو نماز مهندس كتيرايى عضو نهضت آزادى ايران نامه‏اى به سيدمحمود طالقانى داده و از مسجد خارج شد در اين وقت دكتر سحابى وارد مسجد گرديده و در كنار آيت‏اللّه‏ طالقانى نشست و به گفتگوى خصوصى پرداخت سپس آيت‏اللّه‏ مطهرى شروع به صحبت نموده و ابتدا پيرامون خصلت رسول اكرم مطالبى ايراد و آن گاه به انتقاد از اوضاع پرداخته و گفت سياست از دين جدا نيست حالا چرا دين و قرآن با اين سياست و قانون مخالف است براى آن كه سياست فعلى عليه دين است اينها چند نفر مظلوم را گرفته و به زندان مى‏برند براى شان كه مقامشان محفوظ بماند و اگر بدانند كه با زندانى نمودن اشخاص هم نمى‏توان مقام و موقعيت خود را حفظ نمود از اعدام آنها هم ابا و امتناعى ندارند همچنين براى حفظ موقعيت خود زنهاى خوشگل خويش را براى اجانب مى‏برند و خود نيز دست به زنا مى‏زنند و مرتكب اعمال بى‏ناموسى و شهوت‏پرستى مى‏گردند و دين و شرافت خود را زير پا مى‏گذارند و آن وقت مى‏گويند هدف مقدس است. پرونده‏سازى مى‏كنند اسمش را قانون مى‏گذارند. نفس مردم را قطع مى‏كنند نامش را سياست مى‏گذارند پس شما چطور مى‏خواهيد جلو كمونيست را بگيريد. اين اعمالى كه خود انجام مى‏دهيد و مردم را زودتر كمونيست مى‏كنيد و با تبليغات سوء خود سر مردم كلاه مى‏گذاريد و ملتى را براى حفظ موقعيت خويش به كشتن مى‏دهيد. اين سياست شما برخلاف دين و قرآن است) ناطق سپس از قيام حضرت امام حسين در راه اعتلاى دين مبين اسلام سخن گفت و در ساعت 22 جلسه مزبور خاتمه يافت.
رياست بخش بايگانى از لحاظ موضوعى بهره‏بردارى شد عين اطلاعيه جهت هرگونه اقدام مقتضى به اداره دوم ارائه شود 17 / 4 / 41