سند نامه ::
 
اشرف و قماربازی
بولتن ويژه خبرگزاري پارس ـ چهارشنبه 20 / 7 / 2536 بولتن شماره / 15
لندن ـ خبرگزاري پارس ـ 19 / 7 / 2536
روزنامه «ديلي ميل» چاپ لندن در شماره امروز خود زير عنوان : شاه پرهاي قمار خواهر توأم خود را مي‌چيند» چنين مي‌نويسد:
كوشش براي قتل پرنسس اشرف يك ماه پيش، سبب شده است تا ايشان علاقه به قمار را كه در سالهاي اخير به‌طور تخمين 15 ميليون ليره به او زيان زده است، كنار بگذارد. در چند سال اخير شاه نسبت به قمارهاي خواهر خود (كه شوهر سومش دكتر مهدي بوشهري يك وكيل دادگستري 59 ساله‌ است) اظهار ناخرسندي كرده است.
پرنسس و شوهرش به غير از خانه خود در «ريويرا» يك آپارتمان 500 هزار ليره‌اي در پاريس دارند.
شايع است كه اشرف در سال 1970 سي هزار ليره براي يك بورس تحصيلي در كالج سومرويل (اكسفورد) اختصاص داده است. در كازينو‌هاي (كوت دازور) يك شبه يك ميليون ليره باخته است.
روزنامه ديلي ميل در پايان مقاله خود نوشته است كه : «پس از سوءقصد نافرجام عليه پرنسس اشرف در جنوب فرانسه، ايشان در تهران سرگرم استراحت بود، در حالي كه (ساواك) پليس مخفي شاه در جستجوي سوءقصد‌كنندگان است. پرنسس در آينده داراي محافظين تنومند خواهد بود.

در پرونده كلاسه 477821 بايگاني شود.