سند نامه ::
 
گفت و گوی طلاب در باره مدرسه فيضيه
به : 312 تاریخ 24 / 8 / 35
از : 21 ه شماره : 5047 / 21

قبل از ظهر روز 16 / 8 / 35 منزل آقامرتضى حائرى عده‏اى از طلاب يزدى جمع بودند و صحبت از مدرسه خان شد كه طلاب جلو درب مدرسه داخل خيابان اجتماع ميكنند و منظره بدى بوجود ميآورند. صالحى يزدى اظهار داشت چون صحن مدرسه خان كوچك است و گنجايش طلاب را ندارد لذا مجبورند كه از فضاى خيابان استفاده كنند. آقامرتضى حائرى اظهار داشت مدرسه فيضيه نعمتى بود. صالحى گفت در قم شايع است كه مدرسه فيضيه را تحويل آيت‏اله شريعتمدارى داده‏اند. حائرى گفت خير ولى من حاضرم تعهد بدهم و مدرسه را تحويل بگيرم. تعهد ميدهيم و كنترل ميكنيم. اگر توانستيم كه هيچ و اگر نتوانستيم و حريف طلبه‏ها نشديم رها ميكنيم تا دولت مجددا تحويل بگيرد. من سئوال كردم تا بحال از طرف دولت به شما پيشنهادى شده كه تعهد بدهيد و مدرسه را تحويل بگيريد؟ ايشان گفتند خير تاكنون بما پيشنهادى نشده. ما هرچه شنيده‏ايم از مردم بوده از طرف دولت در اين زمينه با ما صحبتى نشده.
نظريه شنبه ـ نظريه ندارد.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح و مورد تأييد است. از وقتى مدرسه فيضيه تعطيل شده طلاب بيشتر به مدرسه خان هجوم ميآورند و چون گنجايش ندارد ناچارا در جلو مدرسه اجتماع ميكنند. موضوع شايعه تحويل مدرسه به شريعتمدارى از تعمير كتابخانه مدرسه فيضيه وسيله حاج آقا مجتبى عراقى سرچشمه گرفته. شراره
نظريه دوشنبه ـ
با توجه بكمبود مسكن در قم از موقع تعطيل مدرسه فيضيه طلاب در دسته‏هاى متفرق منازلى را اجاره نموده و در آنجا زندگى مينمايند در نتيجه علاوه از اينكه كنترل طلاب براى 21 ه مشكل گرديده وضع مسكن در قم بيش از پيش وخيم‏تر گرديده است. عليهذا با عرض مراتب فوق چنانچه هر چه زودتر نسبت به تعيين تكليف مدرسه فيضيه اقدام گردد در وضع مشكلات معروضه بالا اثرات مثبتى دربر خواهد داشت. پارسا
نظريه سه‏شنبه : با تأييد مفاد گزارش جزو نظرات داده شده باستحضار ميرساند كه تحويل مدرسه فيضيه بهر يك از آيات موجود در قم بصلاح نبوده چون كنترل طلاب در اين محل وسيله اداره كننده امكان‏پذير نيست و چنانچه از طريق سازمان اوقاف يا بطرقى ديگر در اين باره اقدامى صورت گيرد اسكان طلاب در فيضيه مقدارى از مشكلات را حل مى‏نمايد. رهبر