سند نامه ::
 
حمله مسلحانه ماموران دولتی به مدرسه فيضيه و دارالشفاء
بسمه تعالى و اليه‏ المشتكى
مشهد حضرت آيت الله ميلانى دامت بركاته

با يكدنيا تاثر و ناراحتى بعرض مبارك ميرساند كه در چند روز قبل عده از طلاب و محصلين جوان و متدين در مدرسه فيضيه و دارالشفاء (ببهانه آنكه دو ب قبل از آن مجلس ختمى حسب‏المعمول براى شهداء گرفته بودند) مورد حمله مسلحانه ناجوانمردانه كمندوهاى دولتى اعزام شده از تهران قرار ميگيرند و در حدود يكساعت آنها را مورد ضربات شديد قرار ميدهند كه حال نميدانيم چند نفر مرده‏اند و چند نفر جراحات خطرناك دارند چون نتوانستيم از نزديك شاهد اوضاع باشم ـ و در تمام اين مدت از عزيزان ما غير از ـ الله‏اكبر ـ و ان تنصرواالله ينصركم ـ و دعوت يكدگر باستقامت و مواساة چيزى نقل نشده ـ و پس از آن آنها را بشهربانى برده‏اند و در مسير راه هم آنها را كتك ميزده‏اند و پس از بيست و چهار ساعت آنها را با وضع دلخراشى منتقل به تهران نموده‏اند و از همان وقت تا حال هر دو مدرسه با اثاثيه طلاب در تحت اختيار دولتى‏ها است ـ و بعد از آن روزنامه‏ها آنچه ممكن بوده است نسبتهاى دروغ و بى‏اساس و ناروا بانها داده و وقاحت را بجائى رسانده‏اند كه راستى روى تاريخ را سياه و مورد خشم و نفرت عمومى قرار گرفته‏اند بهر حال خواسته‏هاى خود را بعرض ميرساند و تقاضا ميشود با مصادر امر تماس گرفته و انجام فورى آنها را بخواهيد
(1) رسيدگى كه فورى بوضع طلاب زندانى و مداواى آنان و بالاخره آزادى از زندان
(2) عدم تعرض دولتى‏ها بطلاب قم چون مرتب ايجاد ناراحتى براى آنها مينمايند
(3) پس دادن اثاثيه
(4) تحويل دادن فيضيه و دارالشفا بر علماء چون بدون قيد و شرط
(5) توبيخ روزنامه‏نويسها و جلوگيرى از اهانت بيشتر بمقدسات دينى
(6) رسيدگى جدى در اصل قضيه و مجازات مامورينيكه مرتكب خلاف شده‏اند در خاتمه منتظر اقدام فورى و اعلام نتيجه ميباشم
والسلام عليكم و رحمه‏اله و بركاته
3 ج 2 / 95 محمدصادق الحسينى الروحانى