سند نامه ::
 
برنامه سالگرد حادثه پانزده خرداد در مدرسه فيضيه
گزارش
شماره : 5-274-4-108 / 5 تاریخ 16 / 3 / 54

محترما مقام عالى را آگاه ميسازد : بطوريكه استحضار دارند غروب روز 15 / 3 / 54 اطلاع حاصل شد كه عده‏اى از طلاب ناراحت قصد دارند تحت عنوان سالگرد پانزده خرداد مجلس يادبودى در مدرسه فيضيه تشكيل دهند كه مراقبت و پيش‏بينى‏هاى لازم معمول گرديد تا اينكه پس از خاتمه نماز مغرب و عشاء عده‏اى از طلاب بى‏نظر با آرامش از مدرسه مزبور خارج و بمنازل خود رفتند ليكن عده‏اى از طلاب ناراحت بطور دسته جمعى در داخل صحن مدرسه شروع بتظاهر نموده و با دادن شعارهائى نظير ـ درود بر سعيدى‏ها درود بر خمينى و اهانت بمقامات عاليه (مرگ بر... مزدور) سر و صدا براه انداخته و قصد داشتند بهمان حالت از مدرسه خارج و بداخل خيابانها بيايند كه در اجراى امريه رياست محترم شهربانى و معاونين شهربانى ابتداء با استفاده از ماشين آب پاش و سپس چون تظاهرات آنها شدت يافت و مجددا با دادن شعارهاى زننده عليه مقامات عاليه قصد خروج داشتند و با ماشين آب‏پاش از آنها جلوگيرى نگرديده لذا با استفاده از دو كپسول گاز اشك‏آور از خروج آنها ممانعت كه در اين موقع بداخل مدرسه رفته و درب اصلى را بسته و مجددا در داخل مدرسه مبادرت بتظاهرات و دادن شعارهاى مخالف نمودند تا اينكه در ساعت 2200 عده‏اى از آنها كه قصد داشتند از درب فرعى مشرف به رودخانه متوارى شوند دستگير و بشهربانى دلالت گرديدند.
لزوما در شعبه اطلاعات ابتداء از دستگير شدگان بشرح زير :
1- عباس حسينى فرزند افضل 16 ساله اهل نهاوند قزوين ساكن قم. قم روبروى كوچه فرح پلاك ندارد منزل پدرى 2- سيد محمود فرزند على شهرت دريابارى شناسنامه 3123 صادره دماوند متولد 1336 شغل محصل علوم دينى اهل دماوند ساكن فعلى قم مدرسه گلپايگانى حجره 3 فوقانى تبعه ايران، مسلمان باسواد، مجرد 3- احمد محدث فرزند حسين 23 ساله طلبه اهل خزعلى‏آباد ابادان ساكن قم مدرسه خان 4- سيد محمد هادى فرزند سيد حسين شهرت ناجى شناسنامه نميداند متولد 1338 نجف اشرف شغل شاگرد حجره فرش فروشى اشجعى واقع در پاساژ امجدى مذهب شيعه، تبعه ايران ساكن قم خيابان بهروز باغ پنبه منزل خالقى‏نژاد 5 ـ سيد مصطفى شريفى فرزند سيد عبدالحسين شناسنامه 3213 صادره قم متولد 1334 قم شغل دانشجوى سال اول مدرسه عالى قضائى قم اهل و ساكن خيابان محمدرضا شاه محل الونديه كوچه توحيد پلاك 86-2 منزل پدرى، مجرد، باسواد، مذهب شيعه تبعه ايران 6- على‏اصغر فرزند محمدرضا شهرت شم‏آبادى شناسنامه شماره 839 صادره سبزوار متولد 1341 اهل سبزوار ساكن فعلى قم مدرسه مؤمنيه حجره تحتانى شغل محصل علوم دينى، مجرد، باسواد، تبعه ايران، مسلمان
7- غلامرضا فرزند محمدابراهيم شهرت رضائى شناسنامه 13 متولد 1334 صادره ملاير شغل جوشكار، اهل ملاير خيابان همدان كوچه توسط پلاك 52 منزل پدرى، تبعه ايران، متاهل، باسواد، مسلمان، 8- اسلام‏الدين فرزند احمد شهرت رستگار شناسنامه نميداند متولد 1336 شاهى باسواد، بدون عيال و اولاد دين اسلام، مذهب شيعه اثنى‏عشرى اهل شاهى جويبار ساكن فعلى قم خيابان‏آذر مدرسه رضويه حجره 34 فوقانى 9- محمدعلى بخشى فرزند قربانعلى شناسنامه 8 يونس‏آباد شاهرود متولد 1332 طلبه مدرسه بازار شاهرود اهل زيراستاق شاهرود ساكن قم عربستان بالاكوچه چاله حمام پلاك 45 منزل استيجارى رحيمى 10- على محمد حسينى فرزند محمد 20 ساله شغل بناء اهل يزد ساكن يزد مدرسه خان يزد 11- محمدنقى فرزند حسينعلى شهرت متقى شماره شناسنامه 46 صادره نائين متولد 1330 شغل محصل علوم دينى اهل نائين ساكن فعلى قم خيابان صدوق كوچه بنى‏حسينى پلاك 6، تبعه ايران، مسلمان، باسواد 12- نبى‏اله فرزند محمدرضا شهرت ابراهيم‏زاده شناسنامه نميداند متولد 1336 صادره آمل شغل محصل علوم دينى اهل آمل ساكن دهكده تركلاخانه پدرى مجرد ـ تبعه ايران، مسلمان، باسواد 13- سيد على فرزند سيد حبيب‏اله شهرت ميرديلمى شناسنامه نميداند تاريخ تولد 1340 صادره گرگان شغل محصل علوم دينى اهل گرگان فاضل‏آباد محمدآباد منزل پدرى، تبعه ايران، مجرد، مسلمان، باسواد 14- محمود برازنده فرزند على‏اكبر شناسنامه نميداند متولد 1338 تبريز، مجرد، باسواد اهل شهر تبريز ساكن فعلى قم مدرسه حجتيه پارك هشتم حجره 127 شغل محصل علوم دينى در رشته مقدمات مذهب شيعه، تبعه دولت ايران 15- احمد عابدى فرزند عباسقلى 16 ساله اهل اران نجف‏آباد اصفهان ساكن قم مدرسه حاج ملاصادق 16- كمال‏الدين فرزند على‏اكبر شهرت اديب شناسنامه نميداند صادره يزد متولد 1336 شغل محصل علوم دينى اهل يزد ساكن فعلى قم مدرسه رضويه حجره شماره ـ فوقانى، تبعه ايران، باسواد، مجرد، مسلمان17- ابوالفضل حسينى فرزند افضل 15 ساله طلبه مدرسه آقاى گلپايگانى اهل نهاوند قزوين ساكن قم. قم نو خيابان اراك روبروى كوچه حمام منزل پدرى 18- محب‏على فرزند على‏اصغر شهرت انصارى شماره شناسنامه نميداند صادره همدان متولد 1336 شغل محصل علوم دينى اهل همدان ساكن فعلى قم خيابان بهروز و مدرسه مهديه حجره 14 تحتانى، تبعه ايران، مسلمان، باسواد، مجرد 19- جواد حبيبى فرزند فضل‏اله 23 ساله طلبه مدرسه سعادت اهل آمل ساكن قم مدرسه سعادت. 20- حسين فرزند محمد شهرت خداداد شناسنامه نميداند صادره قم متولد 1336 شغل محصل علوم دينى و از دو سال قبل به بنائى مشغول هستم اهل قم ساكن قم خيابان بهروز كوچه كورش پلاك ندارد منزل پدرى تبعه ايران، مسلمان، باسواد، مجرد 21- الله‏رحم (معروف به مصطفى) فرزند غلامعباس شهرت غلام‏نژاد شناسنامه 7 صادره نجرود اراك متولد 1340 مجرد باسواد اهل نجرود اراك ساكن قم مدرسه رضويه واقع در خيابان آذر شغل طلبه مذهب شيعه تبعه ايران 22- عباس حسينى فرزند محمد 18 ساله طلبه مدرسه رضويه خيابان آذر اهل تهران ساكن قم مدرسه رضويه 23- صادق تركمانى فرزند حاجى على شناسنامه شماره 1368 همدان متولد 1332 همدان مجرّد ـ ديپلمه رياضى از دبيرستان رضاشاه كبير اهل همدان ساكن خيابان شاهپور كوچه فراجى پلاك 1 ساكن فعلى تهران خيابان ده مترى دوم كوچه تقوى پلاك 35 شغل كارمند شركت صنايع هواپيمائى ايران مذهب شيعه ـ تبعه دولت ايران بازجوئى بعمل آمده همگى منكر شركت در تظاهرات بوده و مدعى هستند كه شعار هم نداده‏اند و با اينكه در داخل مدرسه بوده و شعار دهندگان را هم ديده‏اند هيچيك از آنها را نمى‏شناسند. با مراتب معروضه و با نگرش باينكه طلاب بى‏نظرى كه قصد شركت در تظاهرات را نداشتند بلافاصله پس از خاتمه نماز از مدرسه خارج و بمنازل خود رفته‏اند و اين اشخاص همگى در مدرسه باقى مانده و هنگام تظاهر داخل مدرسه بوده و در حاليكه از مدرسه خارج ميشده‏اند دستگير گرديده‏اند تصور ميرود همگى آنها در تظاهرات شركت داشته و براى فرار از كيفر از بيان حقيقت خوددارى مى‏نمايند ـ اينك پرونده بحال حاضر تقديم تا چنانچه اجازه فرمايند جهت رسيدگى بيشتر و روشن شدن قضيه بسازمان اطلاعات و امنيت قم فرستاده شود.
رئيس شعبه اطلاعات. ستوانيكم محمدى
عينا از نظر رياست محترم شهربانى ميگذراند
معاون ادارى و سرپرست دايره اطلاعاتى. ه ـ سرهنگ كامكار
پرونده امر ضمن اعزام متهمين مذكور جهت اقدام مقتضى بسازمان اطلاعات و امنيت شهرستان قم ارسال گردد. رئيس شهربانى قم. سرهنگ شهرستانى
امنيت داخلى ـ 1- دقيقا اين افراد تحت بازجوئى قرار گرفته ميزان دخالت و احيانا تحريك آنها در تظاهرات روشن شود 2- پس از خاتمه