سند نامه ::
 
وضع طلاب مدرسه فيضيه قم
به : 21 تاریخ 25 / 8 / 49
از : 316 شماره : 3797 / 316

در تاريخ 12 / 6 / 49 كه طلاب مدرسه فيضيه قم جهت فراگرفتن مطالب درسى خود بمدرسه مزبور آمده بودند در دست اكثر آنها كتابى تحت عنوان مبارزات ضد استعمار بقلم پرويز لوشانى كه در آن شرح حال سيد جمال‏الدين اسدآبادى نوشته شده است قرار داشت و مشغول مطالعه آن بودند. طلاب كتاب مورد بحث را از انتشارات دين و دانش واقع در شهرستان قم گذرخان خريدارى كرده‏اند. نامبردگان از ساعت 0600 الى 0830 در مدرسه فيضيه بمطالعه ميپردازند و بقيه ساعات روز را در مدرسه صحن حرم مطهر حضرت معصومه (ع) بسر ميبرند و به بحث و مطالعه دروس خود مشغول ميشوند. ملاحظات : جهت اطلاع و تهيه و ارسال يك نسخه از كتاب مورد بحث رهبر عمليات ـ آقاى زند
بمنابع دستور تحقيق ... بدهيد 28 / 8
امكان صحت خبر وجود دارد