سند نامه ::
 
معرفی عوامل « تهيه و توزيع اعلاميه‏هاى مضره »
موضوع : طلاب ساكن مدرسه فيضيه قم
به : 21 تاریخ 16 / 8 / 46
از : 316 شماره : 45727 / 316

طبق اطلاع نامبردگان مشروحه زير در تهيه و توزيع اعلاميه‏هاى مضره و همچنين نوشتن شعار بنفع خمينى در مدرسه فيضيه قم دست دارند. شيخ اسماعيل اعلائى اصفهانى. شيخ على اصفهانى. شيخ ابراهيم رحيمى اصفهانى. شيخ غلامحسين رحيمى اصفهانى. شيخ حسن صانعى اصفهانى. شيخ عباس محفوظى گيلانى. شيخ محمدعلى اشكورى. شيخ رضا فياضى‏قمى. امير ميرزايى گيلانى. شيخ نعمت‏اله گلشاهى گيلانى. شيخ جواد جوادى تبريزى. شيخ حسين جوادى. شيخ عبدالحسين اشعرى قمى.
ملاحظات.
جهت تحقيق در مورد صحت و سقم موضوع و تعيين مشخصات كامل و سوابق آنان تحت كنترل قرار دادن اعمال و رفتار نامبردگان و اعلام هرگونه اطلاعات مكتسبه در اين زمينه
صابرى 11 / 8 / 46 رونوشت در پرونده‏هاى نامبردگان 16 / 8 / 46 45727 / 316