سند نامه ::
 
پخش اعلاميه به حمایت از امام خمینی در فیضیه
به : سازمان اطلاعات و امنيت كشور تاریخ23 / 7 / 46
از : اداره اطلاعات شماره : 2249

اخيرا اطلاعيه‏هائى در مورد پخش اعلاميه خمينى و نوشتن شعار بديوار مدرسه فيضيه قم بشرح زير، بشهربانى قم واصل گرديده كه اين اطلاعات از طريق آن شهربانى در اختيار ساواك محل نيز گذارده شده است.
1ـ از چند روز قبل مقدار زيادى اعلاميه خمينى در مدرسه فيضيه طلاب پخش شده و بعضى جملات (زنده باد خمينى عزيز) بديوارهاى مدرسه فيضيه نوشته شده و بيشتر اين كارها بوسيله طلاب اصفهانى از قبيل شيخ اسمعيل املائى ـ شيخ على اصفهانى ـ شيخ ابراهيم رحيمى اصفهانى ـ شيخ غلامحسين رحيمى اصفهانى ـ شيخ حسن صانعى اصفهانى و شيخ عباس محفوظى گيلانى و شيخ محمد على اشكورى و شيخ رضا فياضى قمى انجام ميشود. ضمنا از طرف آيات شهريه طلابيكه در سازمان اوقاف نام‏نويسى كرده‏اند قطع شده است و قرار است كه نامه‏هاى تندى بايات بنويسند و آنها را وادار كنند تا از آنها حمايت كنند و در ايام تاجگذارى سر و صدائى راه بيندازند.
2ـ شب جمعه در مدرسه فيضيه و دارالشفاء مقدار زيادى اعلاميه متعلق به خمينى پخش شده و پخش‏كنندگان اعلاميه اكثرا از اهل اصفهان و نجف‏آباد اصفهان بودند و فعلاً سبب خرابى و از بين بردن حوزه قم عده‏اى از طلاب اصفهان و حومه‏اش ميباشند و در شب جمعه و پنجشنبه گذشته از پخش اعلاميه زياد در تمام در و ديوار مدرسه فيضيه و دارالشفاء نوشتند جاويد باد خمينى جاويد باد خمينى بت‏شكن و هكذا شعارهاى ديگرى برعليه دستگاه و دولت در ميان مستراح مدرسه دارالشفاء نوشتند و اين عده از طلاب فاسد و خائن اولاً در نظر دارند كه مراجع ثلاث يعنى آقايان حاج سيد محمد رضا گلپايگانى و سيد كاظم شريعتمدارى و سيد شهاب‏الدين مرعشى نجفى را بستوه بياورند و كارى بكنند كه اين سه نفر از مراجع برعليه دولت ايران اعلاميه بدهند و در ثانى اين عده در نظر دارند كه طلاب ديگر را تحريك كنند بهر عنوانيكه باشد تا عده‏اى ديگر از طلاب با اينها منضم بشوند و نامه‏هاى تند و زننده بمنزل اين سه نفر از مراجع بنويسند تا در نتيجه اينها ناچار بشوند و بر ميل اين عده كار بكنند و در ثالث عده‏اى از طلاب مفاسد [فاسد] حوزه قم در نظر دارند كه چون ايام جشن تاجگذارى شاهنشاه آريامهر نزديك است سروصدائى بپا كنند و آشوب و فتنه در ميان روحانيت و مردم قم براه بياندازند و بعد بلافاصله فرار كنند و هر كدام بطرفى رفته و پنهان بشوند و شب جمعه چند نفر از طلاب كه روى ديوار مدرسه فيضيه با خط درشت مينوشتند جاويد خمينى بزرگ چون خدام مدرسه فيضيه ديدند و يكى از خدام از اين موضوع جلوگيرى كردند كه نگذارند در نتيجه چند نفر از طلاب ريختند و خدام مدرسه را زدند و فحش دادند و البته اين عده از مخربين زيادند ولى فدوى اسامى چند نفر از اينها را كاملاً ميدانم كه عبارتند از شيخ اسمعيل اعلائى اصفهانى شيخ على اصفهانى شيخ ابراهيم رحيمى اصفهانى، شيخ غلامحسين رحيمى اصفهانى و پسر عموى شيخ ابراهيم رحيمى اصفهانى، شيخ حسن صانعى اصفهانى كه همه كاره منزل آقاى خمينى هستند شيخ عباس محفوظى گيلانى دفتردار شهريه طلاب قم در منزل آقاى خمينى شيخ محمدعلى احمدى اشكورى اطرافى خمينى شيخ عبدالحسين اشعرى قمى شيخ اميرميرزائى گيلانى شيخ نعمت‏اله گلشاهى گيلانى شيخ جواد جوادى تبريزى شيخ حسين جوادى تبريزى شيخ رضا فياضى قمى و عده‏اى ديگر از طلاب جديد اصفهان كه در قم هستند كه فدوى اسامى اينها را كاملاً نميدانم اينها هستند كه درصدد تخريب حوزه هستند اكثر اوقات و حاليه كه عده‏اى از طلاب در دفتر سازمان تبليغات اسامى[اسلامى] اوقاف قم ثبت‏نام كردند اينطور اظهار ميكنند كه اولاً چند مرتبه رئيس فرهنگ قم گفتند كه آقايانيكه از طلاب امتحان ميدهند باينها مدرك ديپلم داده ميشود كه فعلاً هنوز نداده‏اند و علاوه بر اين عده‏اى از طلاب كه رفته بودند در دفتر اوقاف ثبت‏نام كردند از طرف تمام آقايان حقوق و شهريه اينها را قطع كردند و از طرف ديگر هم دفتر سازمان تبليغات اوقاف قم، كه طلاب را براى دهستانها ميفرستند تا تبليغ كنند مدتى است كه طلاب حقوق خردادماه كه پس از جنگ اعراب و اسرائيل بود رفتند و تبليغ كردند و امتحان هم در خردادماه در دبيرستان حكيم نظامى دادند ولى برگشتند هنوز حقوق برگشت از مردادماه را نگرفتند و فقط چند نفر كه زودتر آمدند و در قم بودند بابت مرداد حقوق گرفتند و از طرف ديگر ميروند تهران خدمت آقاى عصار برسند موفق نميشوند در روز پنجشنبه گذشته مورخه 13 / 7 / 46 كه آقاى عصار بقم آمده بودند طلاب در نظر داشتند در دفتر اوقاف با نامبرده صحبت كنند و موفق نشدند براى اينكه شخص نامبرده ساعت 2 بعدازظهر رفتند و طلاب در دفتر و كتابخانه اوقاف نبودند و گذشته از اين طلابيكه مربوط بدفتر اوقاف بودند از مدرسه فيضيه و دارالشفاء بيرون كردند.