سند نامه ::
 
شعار بر دیوارهای مدرسه فيضيه قم
به : ساواك قم تاریخ 20 / 7 / 46
از : مركز شماره : 45400 / 316

با آنكه شعارهاى مدرسه فيضيه قم كه در تاريخ 14 / 7 / 46 نوشته بود محو و جاى آن سفيد شده بود طبق اطلاع روز گذشته مجددا شعارهاى زننده‏اى نوشته شده است دستور فرمائيد ضمن تعيين علت عدم انعكاس موضوع نتيجه اقدامات معموله آنساواك را در اينمورد سريعا اعلام نمايند.

مقدم1
محترما اين خبر وسيله سرهنگ تفضلى از ساواك بازار كسب گرديد.
ثابتى 20 / 7 / 46

1 ـ سپهبد ناصر مقدم فرزند يعقوب، مدير كل اداره سوم ساواك، تحصيلات نظامى خود را در دانشكده افسرى و دانشگاه جنگ و فرماندهى عالى ستاد مشترك بپايان رسانيد و علاوه بر تحصيلات نظامى، در رشته حقوق قضايى از دانشگاه تهران فارغ‏التحصيل شد. او مشاغلى چون فرماندهى يگان‏هاى مختلف رزمى و پشتيبانى رزمى در نيروى زمينى شاهنشاهى و رياست اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران را به عهده داشت و خانه‏هاى امن ساواك در زمان او طرح‏ريزى شد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى توسط خدمتگزاران انقلاب دستگير و روانه زندان گرديد. دادگاه انقلاب اسلامى پس از ساعتها دادرسى و شور وى را مفسد فى‏الارض و محارب با خدا شناخت و به اتفاق‏آراء او را به اعدام محكوم كرد. حكم اعدام در ساعت 5 / 2 بامداد بيست و دوم فروردين ماه 1358 به
اجراء درآمد.
ر. ك: كيهان، 17 / 3 / 58، ص 2 اسناد لانه جاسوسى، دانشجويان پيرو خط امام، ج 25 مفسدين فى‏الارض، ص 22 خبرگزارى پارس