سند نامه ::
 
احتمال زد و خورد در مدرسه فیضیه
به : تيمسار رياست شهربانى كل كشور (اداره اطلاعات)
از : ساواك شماره : 71108 / 316 تاریخ 12 / 11 / 45

طبق اطلاع شب گذشته اعلاميه‏هائى حاكى از مطالب زننده1 در مسجد فيضيه م روى ديوار نصب ولى طلاب مخالف خمينى اعلاميه‏هاى مزبور را برداشته‏اند ضمنا چون پاره‏اى از عناصر ناصالح قصد دارند روز 16 / 11 / 45 بمناسبت تصادف با رحلت حضرت امام جعفر صادق(ع) ضمن برگزارى مراسمى در شهرستان قم مبادرت به تظاهراتى نيز بنمايند و از طرفى مخالفين خمينى كه ميل ندارند تظاهراتى انجام شود درصددند در قبال تظاهركنندگان عكس‏العملى نشان دهند در اينصورت چنانچه تظاهراتى در آن شهرستان انجام گيرد يقينا منجر بزدوخورد خواهد شد و بنابراين برگزارى مراسم و انجام هر نوع تظاهراتى صلاح نيست. ضمنا قرار است از طرف پاره‏اى از عناصر مخالف در روز مزبور در بعضى از مساجد تهران از جمله مسجد جامع نيز تظاهراتى صورت گيرد. عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن پيش‏بينى لازم بمنظور جلوگيرى از هرگونه حادثه سوئى مراتب بشهربانى قم نيز اعلام و از نتيجه اقدامات معموله اين سازمان را مطلع نمايند.
از طرف رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور
سپهبد نصيرى
گيرنده ـ رياست ساواك قم جهت اطلاع و پيش‏بينى و همكارى لازم با شهربانى محل و اعلام نتيجه اقدامات معموله. آقاى صالحى مراتب باطلاع آقاى تهامى رسيده است معهذا ساواك تهران را هم در جريان قرار دهيد.

1ـ اين مطلب مربوط است به آنچه كه در رابطه با ذكر نام شاه و صراحت به اسم وى بوده است، كه ساواك آن را زننده مى‏داند. مدرسه فيضيه پايگاه اساسى انقلاب اسلامى بود و بطورى كه از اسناد برمى‏آيد تلاش‏هاى وسيع رژيم شاه براى كنترل آن بيهوده بوده است.
طلاب از كمترين امكانات استفاده كرده و با نصب اطلاعيه‏هاى افشاگر و روشن‏گر ماهيت رژيم شاهنشاهى را برملا مى‏كردند و تابلو اعلانات مدرسه فيضيه همواره شاهد چنين اطلاعيه‏هايى بود.