سند نامه ::
 
گزارشی از مراسم مدرسه فیضیه
تاریخ 27 / 11 / 44

در مدرسه فيضيه روز چهارشنبه ساعت چهار و نيم بعد از ظهر كه بعد از خواندن جزوه شخصى بنام شيخ حسن شهاب اصفهانى منبر رفته در اوّل منبر آيه خواند «لاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل‏اله امواتا بل احياء» الاآخر آيه شريفه و امّا سخن‏رانى را كه كرده بود بشرح زير امام زمان در مجلس، حاضر است اى امام زمان كار بجائى رسيده است مجلس سوگوارى براى رئيس مذهب بايد مخفى باشد نميگذارند، ما مجلس بگيريم يكى از طلاب رفته بود بلندگو كرايه كند گفته‏اند شهربانى دستور داد ما بلندگو هم جرأت نداريم مردم اطلاع نداشته‏اند كه در مدرسه فيضيه براى سومين سال يادبود شهداء مدرسه مجلس سوگوارى برپا است جاى تأسف است دستگاه نميگذارد مجلس منعقد نمائيم اى شهداى مدرسه فيضيه روح شما شاد، هر سال بياد شما هستيم از ما راضى باشيد اى برادران در همين موقع روز بود مأمورين از خدا بى‏خبر ريختند طلاب بيگناه را زدند كشتند از پشت‏بام پرت كردند مگر ما چه گفته‏ايم غير از اين بود كه دولت را گوشزد كرديم به احكام قرآن عمل نمايد ما ميگوئيم اين روش دولت برخلاف احكام الهى است ، ما مگر نصرانى بوديم ما مگر بودائى بوديم ما را اسير كردند طلاب را كشته‏اند در آن اعلاميه‏ايكه سال گذشته علماء اصفهان داده بودند بدولت گفته‏اند ما كه دو روز بيش نيستيم جان ما فداى دين ـ آيت‏اله خمينى جواب داد به علماء اصفهان چرا ساكت و خموش هستيد قيام كنيد از كشته شدن ترس و هراسى نداشته باشيد تا اسم خمينى را ميبرد طلاب همگى با صداى بلند براى خمينى صلوات ميفرستادند اى برادران دين اى طلاب علوم دينيه اجتماع و جلسه شما براى يادبود شهداى مدرسه فيضيه ميباشد درود فراوان بر شهيدان مدرسه فيضيه آقايان وقتيكه ما را مضروب كردند دكترها را قدغن كرده بودند دولت مگر ما مسلمان نبوديم اسرائيل را ترجيح از ما ميدهند اى دولت هر چه ما بگوئيم حقّانيت ما بيشتر آشكار خواهد شد مظلوميت ما را ملت مسلمان دنيا و كشور ايران بيشتر پى‏ميبرند ما مگر ميگوئيم دولت مسلمان نيست ما ميگوييم دولت چرا مخالفت قرآن نمايد ميخواهند قران ما را از ما بگيرند مگر ميشود به اين آسانى بعضى بما بگويند چرا طلبه شديد ميدانند ما سنگرى هستيم در مقابل عملهاى زشت آنها روحانيت از سياه‏چالها واهمه ندارند اى شهداى مدرسه فيضيه در معنى شما را شهيد نكردند روح شما زنده است نزديك است روح شما شهيدان راه حق كاخ استبداد را نابود كند در اين موقع طلبها گفته‏اند آمين
ـ من سال گذشته روى همين سنگ براى شهداى مدرسه فيضيه صحبت كردم كه دولت چقدر بر ما ظلم كرده است ما ميگوئيم ما كوشش خواهيم كرد از سياه‏چالها ترس نداريم اى امام صادق گواه باشد همين موقع بود شاگردانت را از پشت بامها بزمين انداخته‏اند

خلاصه گفته‏ هاى نامبرده جعفر سلطانى 27 / 11 / 44 رونوشت برابر اصل است.

1 ـ تاريخچه مبارزات مدرسه فيضيه از زبان حضرت آيت‏اللّه‏ العظمى خامنه‏اى چنين است مدرسه فيضيه از سال 1333 مانند يك باشگاه طلاب بود كه ديدارها و ملاقاتها در اين‏جا صورت مى‏گرفت در اين مدرسه بسيارى از مسايل حل‏وفصل مى‏شد. فدائيان اسلام نيز از سالهاى 1332 سنگر مبارزات خود را در اينجا مستقر ساختند لذا اين مدرسه بصورت يك دژ انقلابى درآمد و در حول اين مدت كليه حركت‏ها از اين‏جا شروع شد و به جاهاى ديگر سرايت كرد. يكى از سنگهاى بزرگى كه تاكنون وجود دارد و از آن براى ايراد سخنرانى استفاده مى‏كنند بنام "حجرالانقلاب " ناميده شده بود.
كيهان 29 / 6 / 1358 صفحه 11