سند نامه ::
 
نامه فرمانده ژاندارمری قم به رئیس ساواک
از : ژاندامرى كل كشور ركن 2
به : تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور شماره : 4604 / 2 الف
وزارت كشور
ژاندارمرى كل كشور

طبق گزارش ناحيه (ژاندارمرى مركز برابر گزارش رسيده از هنگ ژاندارمرى قم مورخه 25 / 11 / 44 كميسيونى با حضور آقايان فرماندار و رئيس شهربانى ـ ساواك و فرمانده هنگ ژاندارمرى قم در محل فرماندارى قم تشكيل و درباره اطلاعيه واصله بشهربانى قم مبنى بر اينكه روز 27 جارى كه مصادف با وفات حضرت امام جعفر صادق عليه‏السلام است از طرف طرفداران خمينى تحت عنوان يادبود واقعه مدرسه فيضيه مجالسى در مدرسه خان ـ مدرسه فيضيه و مدرسه ]مسجد] اعظم قم برپا و ممكن است تظاهراتى عليه دولت و مقامات بعمل آيد سرهنگ بديعى رئيس ساواك قم اظهار نموده بموجب گزارش رسيده مسبب اصلى تظاهرات شهاب اشراقى داماد خمينى است حتى مخارج مجالس را بعهده گرفته است و شيخ موايدى و شيخ ناصر مكارم1 و شيخ محمود دعائى از طرف اشراقى فعاليت دارند ممكن است روز چهارشنبه شيخ على مشكينى مدرس حوزه علميه بالاى منبر رفته و مطالبى در مورد پانزده خرداد بگويد و شايد طلاب دستجمعى تظاهر نمايند لذا كميسيون بالاتفاق نظر داده است كه شهربانى و ساواك نظارت و كنترل خود را نسبت باشخاص مشكوك بنمايند و چنانچه روز مزبور شعار و تظاهرات نامناسب و مخل نظم انجام گرفت پس از شناسائى عاملين نسبت به تعقيب محركين و مرتكبين اقدام شود و ژاندارمرى قم نيز از نظر كمك بشهربانى چهارده نفر ژاندارم با يكدستگاه كامانكار آماده داشته باشد تا در صورت لزوم در اختيار شهربانى گذارده شود.
از طرف ناحيه ژاندارمرى مركز پيش‏بينى‏هاى لازم بعمل آمده است

از طرف فرمانده ژاندارمريكل كشور سرلشگر معزى

عينا جهة اقدام به اداره3161 ارسال ميگردد شماره 28 / 11

اداره كل سوم در مورد اين اشخاص دستورى داده شده ساواك قم چه اقدامى كرده اگر كوچكترين تظاهرى شود شهربانى و ساواك قم مسئول هستند

آقاى صالحى در مورد اشخاص مشروحه در اين گزارش قبلاً دستور مراقبت داده شده بود سوابق را ارائه نمائيد 28 / 11
1- بعرض برسد ـ فورا در اجراى آن اقدام گردد.

1 ـ ناصر مكارم شيرازى: آيت‏اللّه‏ ناصر مكارم شيرازى در سال 1305 ه ش در شيراز متولد شد. دوره ابتدايى آموزش جديد را در موطن خود گذراند و مقدمات علوم دينى را نيز در همين شهر طى كرد و سپس در سال 1324 عازم قم شد و پس از طى درجاتى از علوم دينى به نجف اشرف مهاجرت كرد و در آنجا به درجه اجتهاد رسيد. ايشان پس از بازگشت به قم و آغاز تدريس، دست به خلق آثارى زد كه از جمله آنهاست: فيلسوف‏نماها، خدا را چگونه بشناسيم، رهبران بزرگ، معماى هستى، تفسير نمونه و... آثار ايشان نزديك به سى جلد است. تأسيس مجله مكتب اسلام در سال 1339 از ديگر خدمات فرهنگى ايشان بود. آيت‏اللّه‏ ناصر مكارم شيرازى به علت همگامى با نهضت امام خمينى در سال 1356 دستگير شد و به چابهار تبعيد گرديد. ايشان پس از پيروزى انقلاب اسلامى و بازگشت از تبعيد در قم مستقر شد و به تدريس و تربيت طلاب علوم دينى ادامه داد. هم اكنون در شمار مراجع عظام تقليد محسوب مى‏شود.