سند نامه ::
 
کمیسیون مشترک ساواک و ژاندارمری
از : شهربانى قم
به : فرماندارى محترم شهرستان قم

چون روزهاى 25و26و27 ماه جارى مصادف با ايام سوگوارى رحلت امام جعفر صادق عليه‏السلام است. عليهذا براى پيش‏بينى و جلوگيرى از حوادث احتمالى و وقايع نامطلوب تقاضا دارد كميسيونى با حضور رياست ساواك و فرماندهى هنگ ژاندارمرى قم تشكيل تا در اين مورد بررسى لازم بعمل آيد.
رئيس شهربانى قم ـ سرهنگ حميد اكسير
رونوشت جهت اطلاع رياست ساواك قم ارسال و بموجب اطلاع واصله روحانيون مخالف دولت و طرفداران خمينى در نظر دارند در روزهاى مذكور تظاهراتى بنمايند.
رئيس شهربانى قم ـ سرهنگ حميد اكسير
24 / 11 / 44 35655 / 5