سند نامه ::
 
سه سال گذشت
بمناسبت رحلت حضرت امام جعفر صادق (ع) پيشواى مذهب تشيع و سوّمين سالروز حادثه خونين مدرسه فيضيه قم و مدرسه طالبيه تبريز و براى شادى ارواح شهداى راه فضيلت كه بدست جلّادان گارد سلطنتى و كماندوهاى‏خون‏آشام شربت شهادت نوشيدند اعلام عزا نموده در شب 25 شوال بعد از نماز عشاء در مسجد بالاسر حضرت معصومه عليهاالسّلام مجلس سوگوارى برقرار ميباشد.
از كليه طبقات محترم براى شركت در مجلس مزبور دعوت ميشود

حوزه علميه قم