سند نامه ::
 
مجلس جشن در مدرسه فیضیه
جاءالحق..
يوسف زندانى دور از نظر رسته ز زندان و شده جلوه گر

بمناسبت آزادى و بازگشت مرجع عاليقدر عالم تشيع حضرت آيت‏اله العظمى خمينى مدظله العالى مجلس‏جشن باشكوهى در پايگاه علمى شيعه درمدرسه فيضيه‏از ساعت 5 / 7 تا 10 بعد از ظهر روز پنجشنبه 25 ذى‏القعده 20 فروردين منعقد است بدينوسيله از قاطبه مسلمانان قم و ساير شهرستانها دعوت ميشود كه براى‏بزرگداشت مقام شامخ روحانيت در اين جشن مذهبى‏شركت فرمايند.

قم ـ حوزه علميه