سند نامه ::
 
اعلامیه سالگرد حادثه مدرسه فیضیه
پخش اعلاميه
اخيرا بمناسبت سپرى شدن يكسال از حادثه مدرسه فيضيه اعلاميه‏اى بنام حوزه علميه قم بطور غير محسوس چاپ و مخفيانه در پاره‏اى از نقاط تهران منتشر شده است. در اين اعلاميه ضمن انتقاد از روش دولت گفته شده كه مأمورين دولتى يكسال قبل در روز وفات حضرت امام جعفر صادق (ع) با كارد و چاقو و سلاح‏هاى ديگر با شعارهاى ضد دينى بطلاب حوزه علميه قم كه ذخائر آينده اسلام و مسلمين هستند حمله و روى سربازان خونخوار مغول را سفيد كردند.
در پايان اعلاميه مزبور باصطلاح اعلام خطر گرديده كه اسلام در خطر است1 و اموال و اعراض مسلمين در مخاطره يهود و نفوذ روزافزون دولت اسرائيل قرار گرفته‏اند و كشور ما در خطر سقوط است.
بمنظور شناسائى و تعقيب عاملين چاپ و پخش‏كنندگان اعلاميه ياد شده اقدام گرديده و در صورت حصول نتيجه مراتب متعاقبا بعرض خواهد رسيد. يك نسخه فتوكپى اعلاميه مزبور ضميمه اين خبر ميباشد.
بخش 321 8 / 1 / در پرونده 40ح بايگانى شود صابرى 9 / 1 / 43

1 ـ حكومت اسلامى ـ خواست حضرت امام خمينى از همان ابتداى حركت انقلابى حضرت امام خمينى عليه رژيم شاه، شاخص حركت ايجاد حكومت اسلامى بود كه در آن قوانين اسلامى پياده شده باشد اين شعارى بود كه حضرت امام و روحانيت بيدار انتخاب كرده بود و به اصلاحات ظاهرى اكتفاء نمى‏كرد.
به اين بخش از كتاب تاريخ سياسى بيست‏وپنج ساله توجه فرمائيد : چهارمين جناح، انقلابى، ضد سلطنت و خواستار ايجاد حكومت اسلامى بود. رهبرى اين جناح را آيت‏اللّه‏ روح‏اللّه‏ خمينى به عهده داشت. آيت‏اللّه‏ خمينى فقط در چارچوب اعتراض به برنامه رفورم دستگاه اكتفا نكرد. وى، ديكتاتورى رژيم و شخص محمدرضا شاه را مورد حمله قرارداد و ادامه اين مقاومت اساس كسب شهرت و معروفيت ايشان شد. هنگامى كه ديگر جناحهاى مذهبى عقب‏نشينى كردند و عملاً او را تنها گذاشتند، برجستگى چهره آيت‏اللّه‏ خمينى از ديگران ظاهر شد. سخنرانيهاى او در قم برضد رژيم به قدرى صريح و تند بود كه منجر به تبعيد وى گرديد. سرانجام چون صريح‏ترين و قاطع‏ترين شيوه مبارزه و قاومت از سوى او ارائه شد، رهبرى بلامنازع روحانيت مبارز را بدست گرفت.
نجاتى ـ سرهنگ غلامرضا ـ تاريخ سياسى بيست‏وپنج ساله ايران