سند نامه ::
 
دستگیری روحانیون تبریز
موضوع : روحانيون
تاریخ 28 / 9 / 1342
در شهرستان قم شايع است كه اخيرا چند نفر از روحانيون درجه دو تبريز دستگير و بتهران اعزام شده‏اند و از طرفى نيز تعدادى از حجرات مدرسه حجتيه طبق ابلاغ دادسراى قم بوسيله شهربانى تخليه گرديده. آقاى شريعتمدارى ظاهرا بعنوان ايام وفات موسى‏بن جعفر درس را تعطيل و ساير آقايان هم از ايشان تبعيت كرده‏اند. ضمنا آقاى شريعتمدارى اعلاميه‏اى بامضاى نهضت آزادى ايران منتشر و اقدامات دولت را در مدرسه حجتيه عملى نظير زدوخورد مدرسه فيضيه دانسته و گويا انتظار دارد از شيراز و اصفهان و تبريز با وى هم‏آهنگى و همدردى شود وضع قم نيز ظاهرا آرام و عادى است.
بخش 321 18 / 9
در بولتن درج شده است. روى پرونده حوزه علميه قم بايگانى شود