سند نامه ::
 
تعطیلی حوزه علمیه قم
موضوع : حوزه علميه قم
تاریخ 8 / 8 / 42
طبق اظهار حاج وكيل مشاور قضائى استانه حضرت معصومه عليهاالسلام حوزه علميه قم با آنكه هنوز بطور بالقوه بحال خود باقى است ولى بالفعل از هم متلاشى گرديده و مركزيت خويش را از دست داده است و حوزه‏هاى درسى مدرسين تعداد زيادى تعطيل گرديده و معدودى هم كه هنوز بساط تدريس را برقرار ميداند بسب قتل طلاب علوم در شرف تعطيل ميباشند و در هفته گذشته جلسه‏اى مركب از علماء بمنظور رسيدگى بعواقب اين وقفه و فترت در حضور آيت‏الله شريعتمدارى تشكيل گرديده و پس از بحث و احتجاج بدون هيچ‏گونه اخذ نتيجه تعطيل و موكول بمطالعات بيشترى در خارج از جلسه مذكور شده است.
در صورت تصويب بساواك تهران ارسال شود9 / 8 9 / 8 / 42 30613 / 321