سند نامه ::
 
گزارش عملیات تعمیر مدرسه فیضیه
شماره : 2092 / م تاریخ 14 / 6 / 1342
جناب آقاى نخست‏وزير

محترما باستحضار ميرساند. طبق گزارش فرماندارى قم از صبح روز 6 / 6 / 42 براى تعمير و مرمت مدرسه فيضيه بنا و عمله از طرف آيت‏اله گلپايگانى1 گمارده شده و از همان تاريخ تابحال بلا انقطاع مشغول تعميرات هستند و كار هم بخوبى پيشرفت داشته و فرهنگ هم نظارت مينمايد موضوع قابل عرض آنكه آيت‏اله گلپايگانى در ملاقات اوليه اظهار داشته‏اند از چندى پيش قصد تعمير مدرسه را داشته‏اند و با آقايان خمينى و شريعتمدارى مطلب را در ميان گذارده و اصرار بر موافقت آنان را داشتند آقايان مزبور موافقت نكردند و اظهار داشتند مدرسه فيضيه با اين وضع سند مظلوميت طلاب و اهل علم است كه بر آنها ظلم و ستم شده است و نيز آيت‏اله گلپايگانى اظهار داشته كه منظور از تعمير مدرسه در حال حاضر اينست كه اولا دولت متحمل خرج نشود و دوم آنكه تدريس را شروع كنم كه طلاب از سرگردانى رهائى يابند با اينكه بعضى مخالفت‏ها از ناحيه بعضى‏ها كه خود را وابسته بآقايان قلمداد ميكنند (منظور آقايان خمينى و شريعتمدارى) راجع به تدريس هست ولى من اعتنا نميكنم و اينكار را از همه جهت مصلحت ميدانم و از روز 7 / 6 / 42 آقاى گلپايگانى در مدرسه فيضيه شروع به تدريس كرده است مراتب براى استحضار بعرض رسيد.
وزير كشور
گيرندگان سازمان اطلاعات و امنيت كشور بايگانى شود 26 / 6

1ـ آيت‏اللّه‏العظمى سيد حمدرضا گلپايگانى در سال 1282 در روستاى گوگد گلپايگان متولد شد وى از شاگردان مرحوم آيت‏اللّه‏العظمى ائرى يزدى بوده و سالها مرجعيت بخشى از ايران راعهده‏دار بود و در طول دوران زعامت خود خدمات علمى آموزشى و فرهنگى بسيارى به جامعه نمود و از ابتداى نهضت امام خمينى همواره از حاميان اين حركت بود و بعد از پيروزى انقلاب نيز مؤيد حركت كلى انقلاب بشمار مى‏رفت. وى در آذرماه سال 1372 و در سن 90 سالگى دارفانى را وداع گفت و در مسجد بالاسر حضرت معصومه (س) در قم مدفون گرديد.