سند نامه ::
 
استعداد شهربانى قم براى جلوگيرى از حوادث بسيار كم است
تيمسار رياست ساواك
تاریخ 15 / 3 / 42

با اقداماتيكه شب گذشته انجام گرديده است بيم آن ميرود كه روز جارى در قم تظاهراتى بنفغ خمينى انجام گردد. يك گروهان سرباز گارد كه فعلاً در قم هستند اجازه هيچگونه اقدامى را ندارند و استعداد شهربانى قم نيز براى جلوگيرى از حوادث بسيار كم است.1
15 / 3 / 42 199 بديعى

0630 / 15 / 3مهرى

1 ـ خاطره حضرت آيت‏اللّه‏ على مشكينى از وقايع 15 خرداد 42 س ـ زمينه‏هاى حركت حوزه علميه قم در فروردين 42 كه مصادف با سالروز وفات امام صادق بود و منجر به سركوبى شديد توسط عمال رژيم گشت چه بود و خاطرات شما از اين فاجعه چيست؟
ج ـ از چند ماه قبل از فروردين 42 بدنبال تصويب لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى و حذف سوگند بكتاب (قرآن) از آن و رفراندم قلابى شاه و مواد استعمارى شش‏گانه نطفه جنبش و انقلاب اسلامى توسط مراجع تقليد و روحانيت مبارز كه در راس آن امام خمينى قرار داشت بسته شد و با صدور اعلاميه‏ها از طرف مراجع و تلگرافات و طومارهاى فراوان به پشتيبانى از خواست روحانيت از طرف مردم و انعقاد مجامع وعظ و سخنرانى و گاهى تظاهرات و يا تعطيل بازار و نظاير آن موجى تازه و حركتى انقلابى در جامعه مسلمان بوجود آمد و حوزه علميه قم در آن ايام شاهد مراجعه مردم مسلمان ايران بانواع گوناگون بمراجع تقليد بود طلاب و محصلين و اساتيد حوزه نيز در روشنگرى ملت با صدور اعلاميه‏ها و ايراد خطابه‏ها نقشى بزرگ داشتند. تا آنكه از طرف امام و بعضى ديگر از مراجع عيد نوروز بعنوان عزاى ملى اعلام گرديد و در سراسر ايران بساط شادى و برگزارى مراسم عيد برچيده شد و مردم شهرستانها براى اعلام همبستگى و تماس نزديك با مراجع در ايام عيد رهسپار قم گرديدند يك روز قبل از تحويل سال امام خطابه‏اى بسيار مهيج در مسجد اعظم ايراد فرمودند و موجى از احساسات و نفرت عليه حكومت بوجود آوردند.
روز اول فروردين كه مصادف با سالروز شهادت امام صادق (ع) بود در منزل مراجع مجلس عزادارى برقرار بود و ايادى محمدرضا براى بهم‏زدن مجلس در منزل امام شروع باخلالگرى نمودند ولى با تهديد امام مواجه شدند و لذا از انجام برنامه‏اى كه داشتند منصرف گرديدند.
عصر آنروز در مدرسه فيضيه مجلس معظمى از طرف بعضى از مراجع تقليد حضرت آيه‏اللّه‏ گلپايگانى منعقد شده بود و عده‏اى از همان مأمورين با لباس معمولى با فرياد جاويدشاه در هنگام سخنرانى مجلس را بهم‏زدند و بضرب و جرح طلاب و محصلين و شكستن درب و پنجره حجرات مدرسه مشغول گرديدند و تاحدود يكساعت از شب اين وضع ادامه داشت و در سراسر شهر محيطى پر از رعب و وحشت پديد آوردند و در هر كوى و برزن بفردى از روحانيون كه برخورد ميكردند از زدن و توهين فروگذار نمى‏نمودند. و حدود سه روز عصرها در خيابانهاى مركزى شهر عده‏اى چماق بدست از همان مأمورين شعار و خطابه عليه روحانيت و زدن و فحاشى مى‏پرداختند. و يأس و نااميدى عده‏اى را فراگرفته و ميرفت تا سركوبى دولت نتيجه‏اى منفى در جنبش پديد آورد ولى با خطابه‏اى كه امام روز دوم فروردين يعنى روز دوم حادثه فيضيه و اعلاميه‏اى آتشين تحت عنوان شاه دوستى يعنى غارتگرى، شاه دوستى يعنى درهم كوبيدن اسلام و حوزه‏هاى علميه و شاه دوستى يعنى... روح تحرك و شجاعت و اميد را در همه مردم دميد و تمام نقشه‏هاى حكومت را نقش برآب ساخت و از حادثه فيضيه موجى خروشان در تمام ايران بوجود آورد و در فاصله آن حادثه تا 15 خرداد با اعلاميه‏ها و خطابه‏ها و روشنگرى كه از طرف حوزه علميه و ساير قشرهاى روشن ميشد مبارزه در سطحى وسيع قرار گرفت و در محرم آنسال دستجات عزادارى و مجالس وعظ محور عزا و مصيبت را فيضيه قرار دادند. تا آنكه شاه مجبور شد دست بيك عمل حاد بزند و در دوازدهم محرم (15 خرداد) امام وعده زيادى از روحانيون و علماء را دستگير و به دنبال اين دستگيرى يك هيجان عمومى در تهران و قم و كاشان و بسيارى از شهرستانها پيدا شد و براى سركوبى ملت حدود 15 هزار نفر را برگبار گلوله بستند. كيهان 29 شهريور 1358 صفحه6