سند نامه ::
 
انبوه مستمعین سخنرانی امام خمینی
موضوع : سخنرانى آيت‏اله خمينى در قم
شماره : 831 / بخش 312 تاریخ 16 / 3 / 42

چند نفر از اشخاص فهميده كه قم بوده و مراجعت كرده‏اند اظهار ميداشتند روز عاشورا عصر خمينى بمدرسه فيضيه قم آمده جمعيت تمام صحن مدرسه فيضيه صحن بزرگ حضرت ميدان جلوى صحن و صحن مسجد اعظم را گرفته بود تمام پشت‏بامها پر از جمعيت بود كه غالبا از شهرستانها آمده بودند عداد جمعيت را در حدود دويست هزار نفر1 ميگفتند و اظهار ميداشتند در تاريخ قم چنين جمعيتى ديده نشده است دوازده بلندگو در مسجد اعظم مدرسه فيضيه صحن بزرگ جلوى ميدان نصب كرده بودند و براى اينكه دولت برق را خاموش كرده بود يك موتور آورده بودند و با استفاده از برق آن بلندگو كار ميكرد خمينى را مثل امام وارد كردند و تمام جمعيت آنچنان صلوات ميفرستادند كه تا دو كيلومتر صداى آن ميرفت خمينى منبر رفت و بلافاصله گفت بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم و شروع كرد بصحبت و بدگوئى شديد و اظهار داشت بما ميگويند مفت خور ما و يك مشت طلبه فقير مفت خور هستيم يا آنها كه مملكت را غارت كرده و پولها را در بانكهاى خارج گذارده‏اند. شاه‏كارى نكن كه مثل پدرت كه قشون اجنبى از هر طرف بمملكت آمده و او را بيرون كردند همه مردم خوشحال شدند من نميخواهم تو از بين بروى ولى عقل پيدا كن اين كارها چيست كه ميكنى هر كار ميشود هر جنايتى ميشود ميگويند شاه كرده و بعد مرتب تكرار ميكرد بدبخت بيچاره كارى نكن كه بعد هم تو را بيرون كنند و مرتب بشاه نصيحت ميكرد و ميگفت بيچاره چرا اينكارها را ميكنى سرعقل بيا و مرتب كلمه بيچاره بيچاره را با لحن دلسوزى تكرار ميكرد يكساعت صحبت كرد و از منبر پائين آمده است از نطق او هم نوار تهيه كرده‏اند و بتهران آورده‏اند.

بخش 313 ضمن بهره‏بردارى روى پرونده مربوطه موضوع كامل سخنرانى اين شخص را از ساواك تهران و از طرفين شهربانى كل اظهارات و مداراك لازم را از شهربانى قم كتبا بخواهيد
16 / 3 / 42

1 ـ اعتراف به جمعيت دويست‏هزار نفرى براى استماع سخنرانى حضرت امام خمينى در قم نشان‏گر وحشت رژيم شاهنشاهى در جايگاه مردمى علماء و روحانيون مجاهد بود اين پايگاه مردمى: بارها و بارها با تلاش‏هاى مذبوحانه مورد حمله قرار گرفت و شايعه پراكنى و سخنان سخيف براى زير سئوال بردن حضرت امام و پخش شب نامه‏ها از اين دست است كه هيچكدام فايده‏اى نداشت. سخنان حضرت امام پاسخ به سخنان شاه است كه در حاشيه اسناد قبلى آورده شد. با نگاهى كوتاه به لوايح مورد پيشنهاد شاه اين حقيقت كه در پيش نيز خاطرنشان گرديد بخوبى روشن مى‏گردد كه امپرياليسم آمريكا مى‏خواست:
1 ـ نيروى عظيم ملى دهقان و كارگر را ـ كه از بزرگترين خطر براى منافع امپرياليسم در كشورهاى زير سلطه مى‏باشد ـ با رفرم «اصلاحات ارضى»! و «سهيم كردن كارگران در منافع كارگاهها» فلج و خلع سلاح كرده پشت سر رژيم شاه قرار دهد.
2- راه نفوذ و دخالت مستقيم ستون پنجم و عوامل بيگانه را كه به اسم «اقليتهاى مذهبى»! و «انجمن بانوان»! در ايران فعاليت مى‏كنند به مجلس قانون گذارى به نام مرموز و مبهم «اصلاح قانون انتخابات» بازكرده بدينوسيله براى تصويب قوانين خلق‏الساعه، ضد اسلامى و ضد مردمى و نيز الغاى قوانينى كه براى شاه و ديگر عوامل بيگانه دست و پاگير است راه را هموار سازد.
3 ـ خيل جاسوسهاى ورزيده، ماهر و كارآزموده‏ى «ساواك» را به اسم «سپاه دانش» و... به روستاها و دهات گسيل داشته بدينوسيله از نفوذ انقلابيون و مبارزين در ميان روستانشينان جلوگيرى نمايد و مناطق روستائى را به وسيله‏ى جاسوسهاى كارآزموده كاملا زيرنظر بگيرد و نيز روستانشينان را به فرهنگ ارتجاعى و استعمارى آشنا ساخته به اصطلاح شستشوى مغزى دهد.
4 ـ به اسم «تعليمات عمومى» به كارگران و دهقانان مختصر سواد خواندن و نوشتن آموخته براى استخدام در كارخانه‏هاى مونتاژ خود كه مى‏خواهد جهت غارتگرى هر چه بيشتر در ايران تأسيس كند و نيازى مبرم به كارگر تا حدى باسواد دارد، آماده سازد.
5 ـ با شعارهاى پررزق و برق و فريبنده‏ى «اصلاحات»، «انقلاب» و «الغاى رژيم ارباب ـ رعيتى» و...، به گفته‏ى «كندى» «در جامعه اميدوارى پديد آورد» و بدينوسيله از خشم و نارضايتى توده‏ها نسبت به رژيم كاسته از شاه حمايت شود. سيد حميد روحانى ـ نهضت امام خمينى صفحه 219