سند نامه ::
 
اجتماع روحانيون در مدرسه فيضيه قم
موضوع: اجتماع روحانيون در مدرسه فيضيه قم

گيرنده : ساواك تهران تاریخ 6 / 3 / 42
فرستنده : اداره كل سوم شماره : 9328 / 333

بطوريكه استحضار دارند شايع بوده كه آيت‏اله خمينى عده‏اى از روحانيون شهرستانها را براى روز جمعه سوم خردادماه بقم دعوت كرده بود كه در مدرسه فيضيه قم حضور بهمرسانند. خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت صحت مراتب فوق نتيجه را باين اداره اعلام دارند.
از طرف مديركل اداره سوم ب. امجدى دكتر فروزين
رونوشت جهت اطلاع و اعلام چگونگى برياست ساواك قم ايفاد ميگردد.

رئيس دبيرخانه ساواك
تهران
فتوحى

14 / 3 / 42 4723 س ت بايگانى شود 20 / 3 / 42