سند نامه ::
 
وضع شهر قم عادى است
وضع شهر قم عادى است

تيمسار رياست ساواك

وضع شهر قم تا ساعت 900 روز 3 / 1 / 42 عادى و تظاهراتى ديده نمى‏شود. سرهنگ ستاد مهدى احترامى ساعت 500 روز 3 / 1 / 42 براى سرپرستى سربازان بقم وارد و اطلاع دادند
1ـ طبق دستور جناب آقاى نخست‏وزير با بردن عده‏هاى كارگر موجبات وحشت طلاب فراهم شود.
2 ـ فعلاً بعلماى تراز اول اهانت نشود.
3 ـ حاج انصارى واعظ كه منبر او در عصر روز 2 / 1 / 41 موجب اغتشاش جلسه شده بود دستگير شود.
4 ـ رفت و آمد طلاب بخارج از قم و بمنزل مراجع تقليد و فعاليت آنها تحت مراقبت قرار گيرد.
3 / 1 / 42 418