سند نامه ::
 
متفرق شدن جمعیت
متفرق شدن جمعیت

شماره 416 تاریخ 2-1-42

پيرو 415-2 / 1 / 42 فعلاً جمعيت متفرق شده و زد و خورد خاتمه يافته فقط افرادى بطور پراكنده در ميدان صحن ميباشند تعداد مجروحين و دستگيرشدگان پس از بررسى متعاقبا گزارش مى‏شود.1
بديعى
2 / 1 / 4 2416


1 ـ آيت‏اله‏العظمى گلپايگانى: عمال امريكائى فيضيه را در هم كوبيدند. در اين روز كه مصادف با شهادت امام جعفر صادق بود هر ساله مجلس بزرگداشتى برگزار ميكرديم اما هيأت حاكمه كه از قبل بخاطر مخالفتهايى كه برعليه او از جانب ما ميشد مى‏خواست هروقت كه شده انتقامى بگيرد. اين روز را كه جمعيت هم زياد بود براى اين مقصود پليدش انتخاب نمود. با اينكه صبح هم در مسجد امام مجلسى منعقد بود ولى چون اهل علم در آنجا كمتر بودند كارى نكرد تا اينكه بعدازظهر در مدرسه فيضيه كه روحانيون اكثرا حضور داشتند. اين توطئه را عملى نمود رهبرى عمليات بوسيله عمال امريكايى رهبرى ميشد. از همان اول تعداد زيادى از مأمورين كه شب قبل به قم آمده بودند، با لباسهاى شخصى در ميان مردم مستقر شده و شروع به اخلالگرى نمودند و معلوم بود كه اوضاع عادى نيست و خيلى از مردم از رفتن من به فيضيه ممانعت مينمودند ولى به آنها گفتم كه: من مردم را به روضه دعوت كرده‏ام و اگر كشته هم بشوم بايستى در اين مجلس شركت كنم و در ميان مردم باشم. چون مجلس جنبه سياسى هم داشت جمعيت فوق‏العاده زياد بود رژيم هم توپ و تانك زيادى را در خيابانهاى اطراف مدرسه مستقر نموده بود. مأمورين گارد با لباس شخصى فضاى دور و بر فيضيه را اشغال نموده بودند آنها را به اسم دهقان آورده بودند كه ميخواهند به حمايت از رفراندوم شاه تظاهرات بپا كنند. تا اينكه بعد از سخنرانى با گفتن شعار جاويد شاه و شكستن درختان مدرسه بجان مردم افتادند و عده زيادى را مجروح كردند كماندوها كه در جستجوى من بودند دامادمان آقاى علوى را با من اشتباهى گرفتند و پس از اينكه وى را كتك زيادى زده بودند آزادش كردند. كيهان 29 شهريور 1358 صفحه 6