سند نامه ::
 
دعوت براي اعتصاب عمومي در 16 اكتبر
استفاده اداري محدود 16 اكتبر 1978 ـ 24 مهر 1357
از: سفارت آمريكا، تهران ـ 10024 به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي. سي.
موضوع: دعوت براي اعتصاب عمومي در 16 اكتبر
مطبوعات و راديو بي‌ بي سي گزارش كرده‌اند كه براي مراسم يادبود كساني كه در هشتم سپتامبر (17 شهريور) در ميدان ژاله كشته شدند آيت‌الله خميني شانزدهم اكتبر را به عنوان روز عزاي ملي اعلام داشته است. اين درخواست از سنت قديمي اسلامي عزاداري چهل روز بعد از مرگ منبعث مي‌شود. جبهه ملي با تكرار اين درخواست، مخصوصاً اعتصاب عمومي را براي شانزدهم اكتبر پيشنهاد مي‌كند. اين امر گزارشهاي قبلي به دست آمده طي آخر هفته از منابع مختلف را تأييد مي‌كند. اعلاميه‌اي كه به نظر مي‌رسد از طرف خميني صادر شده است در 15 اكتبر در «دروس» حومه تهران ظاهر گشت. در عين حال كه اعلاميه مردم را براي عزاداري روز چهلم دعوت مي‌كند، اين اعلاميه، تاريخي براي چهلمين روز تعيين نكرده است.
نظريه: به نظر مي‌رسد اين دعوتها براي تظاهرات خياباني، تكرار نشده‌اند بلكه براي شكلهاي آرام‌تري از اعتراض بوده است. به هر صورت، چنين روزهايي مولود بعضي تظاهرات خياباني (شايد ناهماهنگ) در گذشته مي‌باشند.

سوليوان
از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب نهم