سند نامه ::
 
قم حالت «جمهوری اسلامی» به خود گرفت
[تلفنگرام]

بدنبال راه‏پيمائى و تظاهرات روز گذشته از بامداد روز جارى عده‏اى از جوانان با داشتن بازو بند و نصب كارت به سينه خود تحت عنوان مأمور انتظامات اسلامى در بعضى از چهارراه‏ها و ميادين امور انتظامى و ترافيك شهر قم را بعهده گرفته‏اند.1 مراتب استحضارا معروض
2 سيار
30 / 10 / 57
گيرنده آقاى احمدى
1230 ـ 30 / 10 / 57
1ـ «قم حالت جمهورى اسلامى به خود گرفت. رفت و آمد در اين شهر توسط پليس جمهورى اسلامى كنترل مى‏شود. افراد اين پليس بازوبندهايى پلاستيكى بر بازو دارند...» (كيهان، ش10619، ص 3)
* امروز (30 / 10 / 57) امام خمينى در پيامى كه به ملت ايران فرستادند با تجليل از حضور مردم در راهپيماييهاى گسترده اربعين نوشتند كه به زودى به ملت مى‏پيوندند. «من با توفيق خداوند تعالى پس از چند روزى در خدمت شما خواهم بود و در پشت سر شما به سربازى خود ادامه خواهم داد.» امام از مردم خواستند به نمايندگان مجلس شوراى ملى اخطار كنند كه پا به مجلس نگذارند تا انتخابات آزاد صورت گيرد ؛ و با غير قانونى خواندن شوراى سلطنت از نيروهاى مسلح خواستند كه در كنار مردم قرار گيرند. (صحيفه امام، ج 5، صص 501 و 502)