سند نامه ::
 
اجتماع عظیم مردم استهبان
موضوع ـ امنيت داخلى

گزارش هنگ فسا حاكيست از ساعت 0930 روز جارى اجتماع عظيمى با شركت تمام مردم شهر در استهبان و شركت پرسنل شهربانى و فرماندار و كارمندان فرماندارى با پلاكارتهائى تشكيل و ضمن دادن شعارهاى مضره و اهانت به كد 66 در خيابانهاى شهر بحركت در آمده تا ساعت 1230 ادامه داشته و با خواندن قطع‏نامه‏هاى راه‏پيمائى خاتمه و بعلت عدم شركت پرسنل پاسگاه استهبان آنها را
متحصن قلمداد و اعلام تنفر نمودند.1
12 ـ 19 / 14 ـ 29 ـ 201 ـ 29 / 10 / 57
سرلشگر اميرحسينى
از سوى سرتيپ امير هوشنگ خرمى
گيرندگان
جناب آقاى استاندار محترم استان فارس جهت استحضار
تيمسار فرماندهى پادگان منطقه و مركز زرهى جهت استحضار
تيمسار رياست شهربانى استان فارس جهت آگاهى
ر ـ ر 2 ـ 08 جهت آگاهى

1ـ متأسفانه گزارشى از شيراز و ديگر شهرهاى استان فارس از زبان ساواك و ديگر ارگانهاى اطلاعاتى وجود ندارد. كازرون به همراه اهالى و عشاير اطراف زير بارش شديد باران در يك راهپيمايى شش ساعته شركت كردند. (اطلاعات، ش 15764، ص 6) در اردكان فارس، فسا، مرودشت، لار هم راهپيمايى بود. اما در شيراز حدود يك ميليون نفر 30 كيلومتر راهپيمايى كردند. «راهپيمايان در خيابان زند به سخنان آيت‏اللّه‏ دستغيب گوش فرا دادند و در همين خيابان نماز ظهر را به طور جماعت برگزار كردند.» (آيندگان، ش 3268، ص 4)