سند نامه ::
 
صندوق کمک به مستمندان بهشهر
برگ خبر

طبق اطلاع واصله از طرف متعصبين و قشريون مذهبى در بهشهر صندوقى تحت عنوان كمك به مستمندان تأسيس و وجوه جمع‏آورى شده را صرف هزينه زندگى كشته شدگان در تظاهرات مينمايند. اضافه شده اخيرا از درآمد صندوق مذكور مبلغى در حدود 000 / 000 / 2 ريال براى كاركنان شركت ملى نفت ايران كه در اعتصاب بسر ميبرند ارسال شده است.
ارزيابى خبر : صحت دارد.
نظريه :
* رشت، امشب (25 / 10 / 57) شاهد تظاهرات زنان و مردان خود بود. «تظاهركنندگان با ايجاد راه‏بندان و در حالى كه عكسهايى از آيت‏اللّه‏ خمينى، دكتر شريعتى و ميرزا كوچك خان در دست داشتند شعارهاى ضد رژيم مى‏دادند. در چند محله پليس با پرتاب گاز اشك‏آور شليك تير هوايى با مردم به مقابله برخاست.» (آيندگان، ش 3266، ص 10) در بندر انزلى هم حدود 15 هزار نفر از گروههاى مختلف مردم عليه حكومت شاه و دولت او راهپيمايى كردند. به درخواست مردم نام بندر پهلوى امروز (25 / 10 / 57) به بندر انزلى تغيير كرد. (بولتن خبرگزارى پارس، ش 298، ص 9)