سند نامه ::
 
هجوم مردم به اداره بندر ماهشهر
برگ خبر
موضوع : تظاهرات
گزارش واصله حاكيست
1ـ ساعت 0900 روز 24 / 10 / 57 كارمندان اداره بندر ماهشهر به سرپرستى شخصى بنام صدق بطرف اداره فوق هجوم برده و پس از شكستن تمثال مبارك كد 66 بدادن شعارهاى ضد ملى و ميهنى پرداخته و مأمورين حفاظت را نيز تهديد نمودند كه وظائفشان را انجام ندهند و آنان نيز بتظاهركنندگان پيوسته‏اند.
2ـ حدود 200 نفر از اهالى نهر حد و قصر حوزه خسروآباد مبادرت به دادن شعارهاى ضد ملى نموده‏اند.
ارزيابى خبر : صحت دارد.
نظريه : جهت استحضار.
* يكى از مجروحين تظاهرات سوسنگرد امروز (24 / 10 / 57) در بيمارستان شماره 2 جندى شاپور اهواز در گذشت. به مناسبت سومين روز شهادت چهار تن از اهالى سوسنگرد امروز در اين شهر مراسم ختمى بر پا شد. روستاييان اطراف و اهالى اهواز كه براى شركت در اين مراسم به سوسنگرد آمده بودند، پس از پايان مراسم ختم تظاهرات كردند و شعارهايى عليه حكومت دادند. امروز سه خانه نيز در سوسنگرد آتش گرفت. (كيهان، ش 10613، ص 7) پس از شروع ساعات منع عبور و مرور در اهواز، مردم با تظاهرات پراكنده و در تاريكى شب عليه دولت حكومت شاه شعار دادند. (همان) اما تظاهرات در مسجد سليمان با يك شهيد و هشت زخمى همراه بود. (اطلاعات، ش 15760، ص 2) انديمشك هم شاهد راهپيمايى 20 هزار تن از مردم شهر بود. در اين تظاهرات نام برخى از خيابانها توسط مردم تغيير كرد. (كيهان، ش 10613، ص 5)