سند نامه ::
 
راهپیمایی و تظاهرات در اراک
انجام راه‏پيمائى و تظاهرات در شهر اراك ـ استان مركزى

از ساعت 1100 روز 23 / 10 / 57، قريب 600 نفر از قشريون مذهبى و كارگران كارخانجات توليد آلومينيوم در شهر اراك، با انجام تظاهرات خيابانى از محل كار خود خارج و پس از ملحق شدن به جمعيت اجتماع كننده در مسجد آقا ضياء در شهر مذكور، تعداد آنها بالغ بر 5000 نفر گرديده است. اجتماع‏كنندگان سپس با دادن شعارهاى تند و ضد حكومتى و عليه رژيم در برخى از خيابانهاى شهر مذكور به راه‏پيمائى و تظاهرات پرداخته و بدنبال آن در محوطه مدرسه عالى علوم اراك اجتماع و پس از استماع سخنرانى دو نفر از حاضرين بتدريج متفرق شده‏اند.

ارزيابى خبر : خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزيرى اعلام گرديده است.
* امروز (23 / 10 / 57) تظاهرات گسترده‏اى با شركت هزاران نفر از مردم اهل تشيع و تسنن زاهدان بر پا شد و با حمل عكسهايى از امام خمينى عليه دولت شعار دادند. «مردم زاهدان در اين روز در مسجد جامع نماز جماعت خواندند و بدون برخورد با مأمورين متفرق شدند.» (كيهان، ش 10612، ص 7)