سند نامه ::
 
تظاهرات اهالی بوشهر و برازجان
تلفنگرام

بمناسبت چهلمين روز درگذشت شيخ ابوتراب عاشورى از صبح روز جارى عده انبوهى از اهالى بوشهر و برازجان و قراء اطراف آن در چقادك 30 كيلومترى بوشهر كه موطن شيخ مزبور ميباشد تجمع و مراسمى بدين منظور برگزار گرديد متظاهرين حدود ساعت 1600 به بوشهر وارد شده و ضمن راه‏پيمائى در خيابانها و با استفاده از بوق اتومبيل و دادن شعارهاى مضره سر و صداى زيادى براه انداخته‏اند از نظر احتمال حمله اهالى به ساواك مراقبت ادامه دارد و ضمنا اين ساواك نيز در آمادگى كامل بسر ميبرد.1 فريدونى

گوينده : مجرد
گيرنده : شاهنگى
ساعت : 1845
بعرض آقاى اميدى رسيد
1ـ حجت‏الاسلام ابوتراب آشورى در سيزدهم آذر به شهادت رسيد. ر. ك : كتاب هجدهم، ص 283 تا 286.
* در ميان سندهاى امروز خبرى از استان مازندران نبود اما جرايد نوشتند كه در آمل مردم در راهپيمايى روز 22 دى خواستار برقرارى حكومت اسلامى شدند. (كيهان، ش 10611، ص 6) در رامسر هم مردم عليه دولت تظاهرات كردند و شعار دادند. راه‏پيمايان پس از طى 15 كيلومتر وارد روستاى آسيابسر شدند. «در مدرسه اين روستا چند تن از روحانيون و فرهنگيان عليه حكومت بختيار سخنرانى كردند.» (آيندگان، ش 3262، ص 9) در استان گيلان نيز شهر رشت شاهد تظاهرات پراكنده خيابانى بود (بولتن خبرگزارى پارس، ش 296، ص 13) غير از اين شش هزار تن از مردم رشت پس از اجتماع در مسجد كاسه فروشان دست به تظاهرات زدند. گويا در پراكندن مردم توسط ماموران يك نفر مجروح شد. (كيهان، ش 10612، ص 7) به نوشته روزنامه اطلاعات آقاى حاج خمامى واعظ مسجد سرخه بنده امروز (22 / 10 / 57) پس از سخنرانى دستگير شد و مأموران براى پراكندن مردم از گاز اشك آور استفاده كردند. (ش 15759، ص4) راهپيمايى 40 هزار نفره مردم در رودسر (كيهان، ش10612، ص 7) تظاهرات صدها نفره در فومن و رودبار (همان ؛ همان، ش 10611، ص 6) و بر پايى مراسم يادبود در مسجد گلشن لنگرود و سپس تظاهرات خيابانى و محكوم كردن دولت بختيار (همان، ش 10611، ص 6) از ديگر اخبار استان گيلان بود.