سند نامه ::
 
تعطیلی مغازه ها و راهپیمایی مردم شهرکرد
تلفنگرام
كليه مغازه‏ها بسته و حدود 1000 نفر ضمن راه‏پيمائى در خيابانها مبادرت بدادن شعار مضره نمودند هر گونه حادثه‏اى بموقع باستحضار ميرسد.
10 / 10 / 5710364 / 19 ه كاميار
گيرنده ـ شب افروز
گوينده ـ عباسى
ساعت 1250
تاريخ 10 / 10 / 57
* روزنامه اردو زبان جنگ چاپ راولپندى پاكستان در شماره امروز (10 / 10 / 57) خود نوشت كه حدود ده هزار نفر از شيعيان پاكستان در شهرپاراچانار دست به يك راهپيمايى زدند و همبستگى خود را با آيت‏اللّه‏ خمينى رهبر تبعيدى ايران اعلام كردند. تظاهركنندگان شعارهاى ضدشاه مى‏دادند. مغازه‏هاى شهر نيز بسته بود. (بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش 287، ص 3 و 4)