سند نامه ::
 
نفاق افکنی میان شیعه وسنی در زاهدان
گزارش خبر

نواب خيربخش مرى از سران بلوچ افراطى اظهار نموده است اخيرا عوامل وابسته بدولت ايران در زاهدان قصد داشته‏اند تعدادى از بلوچها را وادار به حمايت از سياست دولت نموده و در نتيجه تبليغات و تظاهراتى از طرف آنان بر له دولت صورت گيرد و در نتيجه اعمال اين سياست نزديك بوده كه بين سنى‏ها و شيعه‏ها در آن منطقه كشتار بزرگى بوقوع به پيوندد ولى يك نفر روحانى مقيم زاهدان بنام عبدالعزيز با حمايت از روح‏اله خمينى و اينكه سخنان او بر حق و درست است مانع گرديده كه مسلمانها بجان يكديگر بيافتند و تا سر حد امكان آنان را از اقدام بر له دولت و عليه اهل تشيع بازداشته است.
ملاحظات ـ جهت استحضار.
مولوى عبدالعزيز