سند نامه ::
 
تظاهرات دانشگاهیان در دانشگاه مشهد
تلگرافات وارده

1ـ از ساعت 1000 روز 7 / 10 حدود پانصد نفر دانشگاهى و چند نفر از كارمندان شركت نفت آبادان در باشگاه و دانشگاه اجتماع و خامنه‏اى درباره ادامه مبارزات تا سقوط رژيم سخن گفته افزوده هم كد 66 و هم كد 441 (1) بايد كنار بروند سپس چند نفر از كارمندان شركت نفت آبادان درباره اعتصاب و اينكه احتياج بكمك مادى دارند مطالبى عنوان و اظهار داشتند پس از اعتصاب از طرف دولت مورد ايذا قرار گرفته و خانه‏هاى سازمانى آنان تخليه شده ضمنا دكتر پورگل و فرهودى سخنرانى كردند.
2ـ چهار نفر از زندانيان مشهد زخمى شده بودند يكنفرشان فوت و سه نفر ديگر پس از معالجه بشهربانى عودت داده شده‏اند2
3ـ شايع است امروز شوراى سلطنت تشكيل شده.
4ـ قرار است از ساعت 8 روز جارى دانشگاهيان از باشگاه اقدام به راهپيمايى نمايند.
شيخان
1ـ منظور، شاه و رضا پهلوى پسر شاه بود.
2ـ روز پنجم دى ماه زندان مشهد دستخوش اعتصاب و آتش‏سوزى و درگيرى زندانيان با مأموران شد. در اين جا منظور همان حادثه است. به نوشته كتاب انقلاب اسلامى مردم مشهد امروز (7 / 10 / 57) روحانيون و گروههايى مردم به مقابل زندان مشهد رفتند. آيت‏اله جواد تهرانى، حجت‏الاسلام سيد كاظم مرعشى و آقاى طاهر احمدزاده و يك نفر از قضات مشهد با مسئولان زندان وارد مذاكره شدند. نتيجه اين مذاكرات منتج به انتقال زندانيان سياسى به محل مناسب و بهترى شد. (ص 116)