سند نامه ::
 
ورود یک هیأت 150 نفره آمریکایی و انگلیسی به ایران
تلگرافات وارده

اخيرا گروهى بنام ميرو كه حدود 150 نفر از اتباع امريكائى و انگيسى مى‏باشد بايران وارد و از قرار معلوم گروه مذكور يك گروه تحقيقى و بررسى كننده واقعيت‏هاى اجتماعى در كشورهاى در حال اغتشاش و در آرام بوده كه در زمينه‏هاى مختلف اجتماعى ـ سياسى ـ فرهنگى و نظامى داراى تخصص و تجربه هستند و سن آنان بين 18 الى 31 سال مى‏باشد افراد مذكور بصورت گروههاى كوچك بشهرهاى مختلف ايران منجمله اصفهان ـ آبادان تردد نموده‏اند و قرار است با طبقات مختلف اجتماعى تماس برقرار و به بحث و گفتگو بپردازند دستور فرمائيد تحقيق و مراقبت‏هاى لازم در اين مورد معمول و نتيجه را بمركز اعلام دارند.1 آصفى
ضد جاسوسى 9 / 10 / 57
1ـ سازمان CIA به دليل ناتوانى در انعكاس حقايق ايران در اين دوره مورد انتقاد بود. اعزام اين گروه چه بسا براى جبران ضعفها و كوتاهى‏هاى سازمان CIA باشد. با اين كه آمدن اين گروه مخفيانه بود، اما از چشم عوامل اتحاد جماهير شوروى پنهان نماند به طورى كه مطبوعات شوروى با اعلام اين كه امريكا در امور داخلى ايران دخالت مى‏كند نوشتند يك هيات شصت نفره آمريكايى به ايران اعزام شده «تا ظاهرا به بررسى اوضاع ايران و تهيه گزارش پيرامون آن بپردازد ولى در حقيقت ماموريت اين هيات اعزامى آن است كه در ايران به جستجوى سياستمدارانى بپردازد كه بتوانند كمك كنند كه شاه را در مسند خدمت باقى نگه دارند... اين كوشش جهت حفظ منافع امريكا در ايران صورت مى‏گيرد.» (بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش 284، ص 19)