سند نامه ::
 
تعطیلی بازار زنجان و قزوین
[گزارش]

روز جارى كليه بازار و مغازه‏هاى خيابانهاى زنجان و قزوين باستنثاى مغازه‏هاى ارزاق عمومى تعطيل مى‏باشد. ضمنا شب گذشته اعلاميه‏اى با امضاء چريك‏هاى گروه ضربت مسلمان ايران خطاب به اهالى زنجان در ديوار تعدادى از مساجد زنجان نصب و در شهر پخش گرديد. و ضمن آن به رژيم و حكومت و مأمورين گارد پليس اهانت و از مردم دعوت شده است كه روز پنجشنبه مورخه 7 / 10 / 57 از ساعت 0900 صبح در تمام نقاط شهر به مبارزه ادامه دهند. بخصوص در مسيرهاى خيابانهاى اصلى و ميادين بزرگ شهر تجمع و به تظاهرات خشن مبادرت ورزند. مراتب به سازمان ذيربط اعلام ميگردد و عين اعلاميه مذكور وسيله پيك ارسال ميگردد.
رياضى