سند نامه ::
 
تجمع مردم ناراضی در مسجد جامع ساری
بولتن

بطوريكه مشاهده ميشود مسجد جامع سارى مركز فعاليت قشريون مذهبى و محل نصب اعلاميه‏هاى مضره و مركز اجتماعات متظاهرين شده است در حال حاضر عده‏اى در حدود 300 نفر كه بعضى مواقع بر تعداد آنان اضافه و يا كم ميشود با چوب و چماق كه در داخل مسجد مخفى نموده‏اند كنترل مسجد را در دست دارند اين عناصر اجازه نميدهند كه عوامل انتظامى و مأمورين شهربانى و سازمان و افراد ناشناخته بمسجد رفت و آمد نمايند افراد اخلالگر در مسجد تصميماتى اتخاذ و سپس اجرا مينمايند و بنظر قصدشان درگير[ى با] مأمورين در داخل مسجد است موضوع در شوراى تأمين مورخه 6 / 10 / 57 مطرح و چنين اتخاذ تصميم شد كه جناب استاندار هيئت امناء مسجد و تعدادى از بازاريان درجلسه‏اى دعوت و موضوع را براى آنان تشريح كنند و اضافه نمايند كه اين عده نظرشان اين است تا مأمورين را درگير و بداخل مسجد بكشانند و سپس بگويند مأمورين انتظامى به داخل مسجد آمده و بخانه خدا تجاوز كرده‏اند. نتيجه متعاقبا اعلام
رخشا
گوينده ـ محتشم
گيرنده ـ دبيرى
ساعت 1230
* حدود پنجاه نفر از پزشكان و دندانپزشكان سارى قرار بود امروز (6 / 10 / 57) در بيمارستان بوعلى اين شهر گرد هم آيند و نسبت به تشكيل جامعه پزشكان و همبستگى با جامعه پزشكان تهران كه با 2000 پزشك و دندانپزشك ايجاد شده بود بحث و مذاكره كنند. ظاهرا ساواك مازندران از اين گردهم جلوگيرى كرد. (پرونده 106979، ج 6)