سند نامه ::
 
گزارش نا آرامی های نقاط مختلف تهران
گزارش خبر موضوع : تظاهرات

1ـ در ساعت 1035 حدود 200 نفر در قاسم‏آباد تهران نو مشغول تظاهرات هستند.
2ـ در ساعت 1035 حدود 5000 نفر در تخت جمشيد بسمت شرق در حال تظاهرات هستند.
3ـ در ساعت 1030 تعداد نامشخصى از خيابان جيحون بسمت جنوب مشغول تظاهرات هستند.
4ـ در ساعت 1040 در رباط كريم تعدادى به تظاهرات پرداخته‏اند.
5ـ در ساعت 1040 تعدادى در شهباز بطرف جنوب در حال تظاهرات هستند.
6ـ در ساعت 1045 در خيابان وصال شيرازى حدود 200 نفر جلواتومبيلها را گرفته و مشغولتظاهرات هستند.
7ـ در ساعت 1050 حدود600 نفر در شاهرضا و ايرانشهر در حال تظاهرات هستند.
8ـ در ساعت 1050 حدود یکهزار نفر در خيابان آناتول فرانس در حال تظاهرات هستند.
* ارتش در گزارش خود از وقايع پنجم، ششم و هفتم دى ماه، به درگيرى در مقابل يك بيمارستان در خيابان دلگشا اشاره مى‏كند كه احتمال دارد حادثه مربوط به پنجم دى باشد. مى‏نويسد «ساعت 10 تعداد قابل توجهى از اخلالگران در اطراف بيمارستان پهلوى واقع در خيابان دلگشا شروع به تظاهرات خشونت‏آميز نمودند كه براى متفرق نمودن آنان مامورين مجبور به تيراندازى شدند كه در نتيجه يك نفر كشته و دو نفر مجروح گرديد.» (گزارش زمستان 57، ص 112)