سند نامه ::
 
تعطیلی مغازه ها و بانکهای مشهد
وضعيت شهر مشهد

از صبح روز 4 / 10 / 57 بشرح زير ميباشد :
1ـ 98% مغازه‏ها و دكاكين شهر مشهد از صبح روز جارى بسته است.
2ـ كليه شعبات بانكها بسته و اكثر ادارات دولتى نيمه تعطيل ميباشد فقط روساى ادارات و مديران كل سر خدمت حاضر شده‏اند.1
3ـ در سطح شهر مشهد بهيچ وجه ماموران شهربانى و فرماندارى نظامى وجود ندارد و مردم بى اندازه ناراحت و شهر را در اشغال اخلالگران ميدانند.
4ـ برابر اطلاع اخلالگران مشغول جمع‏آورى و تهيه اسامى متمكنين و سرمايه‏داران و پول‏داران و آنان كه بنحوى در گذشته با ماموران دولتى روابطى داشته‏اند ميباشند و مردم جان و مال خود را در خطر مى‏بيند.
5ـ شب گذشته تمام درختان ميدان شاه را اخلالگران قطع و پايه پيكره رضاشاه را آتش زدند صبح روز جارى نيز حدود 5 هزار نفر در ميدان مذكور اجتماع و پايه مجسمه را با وسائل پتك از بين برده و با خاك يكسان كرده‏اند.2
6ـ شب گذشته از ساعت21 الى 2130 بمنظور اعلام همبستگى و همدردى با خانواده كشته‏شدگان تمام مردم اللّه‏اكبر گفتند و قرار است بمدت 5 روز ادامه يابد.3
7ـ برابر اعلام مسئولين بهشت رضا بعداز ظهر روز 3 / 10 / 57 جنازه 10 نفر از بيمارستان تا بهشت رضا تشييع كه 7 نفر آنان در بهشت رضا دفن و 3 جنازه مجددا به بيمارستان برميگردانند تا در خواجه ربيع و قريه غباران به برند.
8ـ ساعت 1130 روز 4 / 10 / 57 جنازه سه نفر قيد شده در بند 7 در حضور حدود10 هزار نفر از بيمارستان شاهرضا تشييع كه 2 نفر به خواجه ربيع و يكنفر به قريه غباران برده شد.
9ـ از 10 جسد مزبور 2 نفر مربوط به استوار يكم ساكت ضيابرى لشگر 77 خراسان كه مورخه 2 / 10 / 57 توسط اخلالگران دستگير و به منزل شيرازى برده و در منزل وى و بين راه در اثر كتك خوارى از بين رفته و جسد دومى مربوط به پاسبان خدابخش كاتب ميباشد كه مورخه 3 / 10 / 57 در ميدان شاه مشهد به دست اخلالگران كشته شد. نامبرده جمعى شهربانى خراسان ميباشد و براى تهيه بليط قطار از آن محل عبور ميكرده است.
10ـ اسامى كشته شدگان بدين شرح است: فريدون بهارلو ـ خليل اسماعيل‏زاده ـ هادى مقدم ـ اسماعيل غبرانى ـ حسن لك زالى ـ بقيه مجعول‏الهويه ميباشند.
11ـ عده‏اى از اخلالگران در نظر داشته ستون يادبود واقع در ميدان1
1ـ مشهد امروز (4 / 10 / 57) شهرى غمگين و عزادار بود. «وكلا و قضات و كارمندان دادگسترى خراسان به مناسبت تيراندازى به سوى مردم به مدت يك هفته دست از كار كشيده و اعلام اعتصاب كردند.» (انقلاب اسلامى مردم مشهد، ص 114)
2ـ اين تظاهرات در گزارش ارتش چنين منعكس شد : «حدود 000 / 50 نفر از مخالفين در شهر مشهد به راهپيمايى و دادن شعارهاى ضد ملى مبادرت و تعدادى چماق به دست در چهار راهها و خيابانها اتومبيلهاى نظاميان را شناسايى مى‏نمودند. چراغهاى ميدانپارك آريامهر، برج يادبود و ميدان شهردارى را تظاهر كنندگان تخريب نمودند. شهر به طور كلى تعطيل و مامورين فرماندارى نظامى دورادور ناظر اوضاع مى‏باشند. تظاهركنندگان مشهد ضمن تشييع جنازه يكى از كشته شدگان قسمتى از پيكره اعليحضرت فقيد را تخريب نمودند.» (گزارش زمستان 57، ص 110)
3ـ «از شب دوشنبه 4 / 10 / 57 مجدد3 برنامه تكبير اعلام شد و مردم به مدت پنج شب، شبى نيم ساعت در پشت بام و در خيابانها يكسره فرياد اللّه‏اكبر مى‏كشيدند.» (انقلاب اسلامى مردم مشهد، ص 114)
1ـ صفحه بعدى اين سند يافت نشد. از ديگر خبرهاى مشهد اين كه «چون در حوادث خونين چند روز گذشته بين سپهبد امير عزيزى استاندار و فرماندار نظامى جديد اختلاف نظر پيدا شده بود، بنا به تقاضاى استاندار سرلشكر ميرهادى به تهران احضار و از خشم مردم مشهد نجات يافت.» (انقلاب اسلامى مردم مشهد، ص 114)