سند نامه ::
 
تظاهرات اعتراض آمیز مردم در بهشت زهرا
درباره : ضرورت شناسائى و تعقيب قانونى عوامل محرك و مسببين اصلى ايجاد اجتماع و تظاهرات ضد ملى در گورستان بهشت زهرا

همانطوريكه آگاهى دارند پس از حادثه 17 شهريور ماه تهران، گورستان بهشت زهرا بصورت پايگاهى جهت تحريكات و تبليغات سوء و ضد ملى عوامل مخرب و ماجراجو و فرصت‏طلب درآمده بنحوى كه همه هفته عصرهاى پنجشنبه و جمعه تحت عنوان فاتحه‏خوانى در اين محل اجتماع و با دست يازى باعمال و اقدامات تحريك‏آميز و برانگيختن احساسات عمومى مردم، عليه رژيم قانونى و مصالح عاليه كشور فعاليت دارند. از آنجائيكه وظائف ساواك تنها به كسب خبر ازرويدادهاى آشكار و تلاش و فعاليت علنى عوامل مخرب و ماجراجو محدود نميگردد، ايجاب ميكند بمنظور خنثى كردن اين قبيل تلاشهاى ضد ملى و مضره اقدامات پيگير و مقتضى در جهت شناسائى و تعقيب قانونى محركين اصلى و مسببين واقعى بروز چنين تحريكات و ناراحتيهائى در گورستان عمومى شهر معمول گردد. عليهذا با توجه باهميت موضوع بفرموده خواهشمند است دستور فرمائيد با بهره‏گيرى از امكانات و عوامل موجود اقدامات لازم در اينمورد بعملآورده و نتايج حاصله را مستمرا باين اداره كل آگهى نمايند. مدير كل اداره سوم ـ طباطبائى 4 / 10 / 57
* اين روزها شايعه بيمارى و مرگ ارتشبد غلامرضا ازهارى نخست وزير دولت نظامى شاه در جامعه پراكنده بود. او چند روز پيش دچار حمله قلبى شده بود. فراوانى اين شايعه موجب شد كه وزارت اطلاعات و جهانگردى امروز (4 / 10 / 57) رسما اين شايعه را تكذيب كند. (بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش 279، ص 7)