سند نامه ::
 
اجتماع کارمندان و کارگران پالایشگاه اصفهان در مسجد حکیم
آگهى خبر موضوع : وقايع مورخه 3 / 10 / 1357

در مورخه 3 / 10 / 1357 چند هزار نفر از مردم اصفهان و كارمندان و كارگران پالايشگاه اصفهان در مسجد حكيم مشغول برنامه تظاهرات و گوش كردن به سخنرانى چند تن از آخوندها و گويندگان بودند و رهبرى آنان را آيت‏اله خادمى بعهده داشت و بعد از آن اعلاميه‏اى از طرف آيت‏اله خادمى قرائت شد و در آن اعتصابيون دولتى و سربازان فرارى اعلام شد كه اگر كسى احتياج به كمك مالى و يا هر گونه كمك ديگر دارد اسم و شهرت و آدرس خود را به آخوندى كه در پاى منبر ايستاده بود بدهند تا اقدامات لازم معمول گردد و بعد از آن در بلندگو آيت‏اله خادمى از كليه كاركنان نفت اصفهان تقاضا كرد كه فردا در ساعت 7 صبح مورخه4 / 10 / 57 در پالايشگاه جهت گرفتن دستورات جديد از طرف آيت‏اله خمينى حضور يابند و بعدا از آنجا مستقيما به مسجد حكيم بازار وارد شوند ضمنا از طرف (خادمى) جلسه يادبود شهيدان تا هفت روز ديگر يعنى تا آخر محرم تجديد گرديد.1 اگر متن اعلاميه تكرارى نيست گزارش شود. 10 / 10 / 57
1ـ در اطلاعيه‏اى كه جامعه روحانيت اصفهان منتشر كرد، به مناسبت بزرگداشت شهداى اصفهان و نجف‏آباد و ديگر شهرها، مجالس يادبودى را در مسجد حكيم واقع در خيابان عبدالرزاق بر پا كرد. اين اطلاعيه در ضميمه كتاب آمده است. (ضميمه شماره 3)