سند نامه ::
 
تعطیلی بازار قم و کاشان
[تلفنگرام]

روز جارى بازار شهرهاى قم و كاشان تعطيل ليكن بعضى از دكاكين خيابانها بخصوص نانوائى و قصابيها باز است. ضمنا در شب گذشته مانند شبهاى قبل پس از شروع ساعت ممنوعيت عبور و مرور در قم از طرف متظاهرين و اخلالگران در بعضى از نقاط شهر و كوچه‏ها تظاهراتى با پخش شعارهاى مضره و اسائه ادب‏آميز با استفاده از نوار و بلندگوهاى دستى انجام و هم‏چنين چند مورد تيراندازى و پرتاب وسائل انفجارى و سنگ بطرف خودروهاى مأمورين فرماندارى نظامى صورت گرفته است. كه از گسترش چنين تظاهراتى به خيابانها وسيله مأمورين با تيراندازى هوائى جلوگيرى شده است. استحضارا معروض
باصرى‏نيا 3 / 10
گيرنده : مرعشى
گوينده : [ناخوانا]
3 / 10 / 57
ساعت 1300
* خبرگزارى فرانسه از مبدأ نيويورك خبر داد كه شاه ايران درباره خريد زمينى به مساحت هشت هكتار در محله بل‏اير در لس آنجلس در حال مذاكره است. اين خبرگزارى از قول روزنامه نيويورك تايمز نوشت كه منابع معاملات املاك در كاليفرنيا گفته‏اند كه «خانواده شاهنشاه كه هم اكنون داراى املاكى در محله مذكور است، سعى دارد زمينهاى اضافى خريدارى كند تا بتواند كاخى را در اين محل احداث نمايد. يك دلال معاملات ملكى در لوس آنجلس به روزنامه نيويورك تايمز اعلام داشته كه ظاهرا خانواده سلطنتى ايران قصد دارد كاخ غير قابل تصورى را در اين نقطه احداث كند... (پيش ازاين) در بيورلى هيلز محله‏اى واقع در نزديكى بل‏ايروالاحضرت شمس يكى از خواهرهاى شاه در آنجا زمينى را در سال 1977 به قيمت 9 / 1 ميليون دلار خريدارى كرده بود.» (بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش 282، ص8)