سند نامه ::
 
تعطیلی مراکز آموزشی سنندج
[گزارش]

روز جارى وضعيت آموزشى بشرح زير باستحضار ميرسد
1ـ در سنندج كماكان كليه مراكز آموزشى تعطيل و اعتصاب نشسته معملين ادامه دارد.
2ـ در مريوان عصر روز 20 / 9 كانون معلمان در خانه معلم جلسه‏اى تشكيل و اعلاميه‏اى در مورد مبارزه با اقدامات دولت و اعلام اعتصاب نامحدود معلمين از تاريخ 2 / 10 / 57 تهيه در سطح شهر پخش و بدنبال آن دانش‏آموزان كليه مدارس روز جارى به آموزشگاهها مراجعه لكن معلمين از دادن درس خوددارى و دانش‏آموزان يا در محوطه مدارس پراكنده و يا به منازل خود مراجعت نموده‏اند.
3ـ در شهرستان بيجار و بخش كامياران مدارس داير و در شهرستان قروه باستثناى دبيرستان ششم بهمن بقيه مدارس داير هستند.
4ـ در سقز و بانه و مركز بخش ديواندره كليه مدارس تعطيل هستند.
نصرتى
* به گزارش خبرگزارى پارس مدارس اروميه «امروز نيز همچنان تعطيل است. تصميم به تعطيل مدارس رضائيه بدون اطلاع قبلى دانش‏آموزان و از طرف جامعه معلمان رضائيه اتخاذ شد و دانش‏آموزانى كه براى تحصيل به آموزشگاه‏ها رفته بودند با درهاى بسته روبرو شدند. جامعه معلمان رضائيه در اطلاعيه‏اى كه انتشار داده اعلام كرده كه به خاطر وقايع اخير شهرهاى رضائيه، تبريز، سردشت، اصفهان، نجف‏آباد و مهاباد و براى پاسخگويى به تهديد دولت تصميم گرفته‏اند كه از رفتن به مدارس خوددارى كنند و اعلام كرده‏اند كه روز سه‏شنبه پنجم ديماه جارى جلسه عمومى خود را در دبيرستان مهر رضائيه تشكيل خواهند داد.»