سند نامه ::
 
اعتصابات کارگران پالایشگاه نفت شیراز
تلفنگرام

ـ اعتصاب كارگران پالايشگاه نفت شيراز ادامه دارد ضمنا واحدهاى صنعتى1
بعلت قطع گاز تعطيل ميباشد.
2ـ از روز جارى كارخانه مخابراتى زيمنس بعلت كمبود وسائل مورد نياز
كارخانه و قطع گاز بمدت 12 روز تعطيل خواهد بود.
جوان
گوينده : آقاى يوسفى
گيرنده : حق‏بين
ساعت : 1400
* به گزارش خبرگزارى پارس امروز (1 / 10 / 57) «يك لوله نفت در ناحيه كهگيلويه و بويراحمد منفجر شد. اين لوله بين لبشتر به گچساران در ناحيه دو گنبدان قرار دارد و عمليات ترميمى آن با سرعت ادامه دارد»