سند نامه ::
 
تظاهرات در شهر تهران ، مشهد، کاشان و اهر
تلفنگرام
ساواك و شهربانى گزارش مينمايند :
از ساعت 1000 الى 1100 روز 1 / 10 / 57 در شهرهاى تهران، مشهد، كاشان و اهر تظاهرات ضد ملى با شركت حداكثر (در مشهد) حدود 4000 نفر انجام كه در شهرهاى كاشان و اهر با پرتاب گاز اشك‏آور و تيراندازى هوائى توسط مأمورين، متظاهرين متفرق ميگردند.1
دفتر ويژه اطلاعات
ساعت 1615 روز 1 / 10 طبق رويه تلفنى تقديم شد در 2 / 10 بدفتر اطلاع داده شد كه گزارش از شرفعرض گذشت، اوامرى نفرمودند.
شعبه 3
1ـ در ميان سندهاى امروز(1 / 10 / 57) ساواک فقط از تظاهرات كاشان خبرهايى در دست است. اما اطلاعات منابع ديگر از تظاهرات مردم مشهد قابل توجه است. در كتاب انقلاب اسلامى مردم مشهد آمده است كه «سحرگاه گروهى از منزلآيت‏اللّه‏ شيرازى و گروهى ديگر از منزل آيت‏اللّه‏ قمى با دادن شعار، سواره و پياده راهى بيمارستان امام رضا شدند. از هنگام حمله به بيمارستان، باغ بيمارستان امام رضا مركز تجمع و سخنرانى مبارزان شده است. در اين روز بعد از پايان سخنرانى در باغ بيمارستان،جنازه يك نفر از شهدا را كه در حادثه بيمارستان شهيد شده بود تا بهشت رضاتشييع كردند.» بنا به نوشته اين منبع آيت‏اللّه‏ سيد على خامنه‏اى سخنرانى كرد. (ص 113) همچنين بعداز ظهر امروز (1 / 10 / 57) «در چند نقطه شهر مشهد تظاهراتى انجام مى‏شود. مركز اين تظاهرات بين چهار راه نادرى و ميدان فيضى بوده و به درگيرى با مأمورين انتظامى كشيده مى‏شود.» (اخبار جنبش اسلامى، به تاريخ 7 دى 1357، ش 9) به نوشته اين نشريه تعدادى در اين درگيرى شهيد و مجروح مى‏شوند. روزنامه خراسان خبر از تشييع جنازه مهندس سعيد نشان در مشهد داد و درباره حادثه‏اى كه منجر به درگيرى شد نوشت : «حادثه‏اى كه باعث كشته و مجروح شدن چند نفر شد در جاده سرخس روى داد كه مامورين پاسگاه ژاندارمرى اين منطقه با گروهى از مردم درگيرى پيدا كردند كه باعث حادثه شد.» (ش 8547، صص 6 و 5) آن چه از تظاهرات اهر ياد شده در ميان خبرهاى ويژه خبرگزارى پارس چنين است : «جامعه پزشكان شهرستان اهر راهپيمايى عظيمى در آن شهرستان به راه انداختند و پس از گذشتن از چند خيابان گروه كثيرى از اهالى اهر و حومه به جامعه پزشكان پيوستند و يك گروه در حدود 10 هزار نفرى تشكيل دادند. اين گروه با مخالفت ماموران انتظامى رو به رو شد و پس از دادن شعارها با پرتاب گاز اشك‏آور از سوى مامورين انتظامى متفرق شدند.»