سند نامه ::
 
تظاهرات مردم در شهر «بورلی هیلز» آمریکا
تظاهرات ايرانيان منحرف در شهر بورلى هيلز ـ ايالات متحده امريكا در مقابل محل اقامت علياحضرت ملكه پهلوى

در ساعت 1100 روز 12 / 10 / 57 (2537 شاهنشاهى)، تظاهراتى با شركت حدود دوهزار نفر از ايرانيان منحرف وابسته بگروههاى مختلف سياسى در مقابل محل اقامت علياحضرت ملكه پهلوى در شهر بورلى هيلز برگزار كه اين تظاهرات توام با به آتش كشيدن چند دستگاه خودرو و سوزانيدن درختهاى اطراف محل اقامت علياحضرت ملكه پهلوى بوده و منجر به دخالت و تيراندازى از طرف پليس گرديده كه در نتيجه 100 نفر از تظاهركنندگان بازداشت، 28 نفر مجروح و حال يكنفر كه مورد اصابت گلوله قرار گرفته وخيم است.1
ارزيابى خبر :
خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده :
مراتب به نخست‏وزيرى منعكس گرديده است.

1ـ تظاهرات تا ساعت 7 بعدازظهر ادامه يافت و به دنبال آن مادر شاه ساعت 30 / 2 بامداد چهاردهم دى محل را ترك و به منطقه ديگرى از كاليفرنيا رفت. اين خانه كه در محله اشرافى بورلى هيلز واقع بود، خانه شمس پهلوى خواهر شاه بود كه مادرش پس از ورود به امريكا به آن‏جا وارد شد اما با تظاهرات صورت گرفته مجبور به تغيير مكان شد. اسد همايون كاردار موقت ايران در واشنگتن موضوع را پى‏گيرى مى‏كرد و از مقامات امريكايى مى‏خواست كه امنيت آن منطقه را فراهم كنند. نتيجه آن شد كه معاون سياسى وزارت امورخارجه امريكا به همايون تلفن كرد و از حادثه پيش آمده ابراز تأسف نمود. او قول داد كه مادر شاه را به هتل پلازا منتقل كند چون امنيت آنجا بهتر است. ساواك در يكى از بولتنهاى تك برگى خود با طبقه‏بندى سرى و عنوان «خاتمه تظاهرات مخالفين رژيم شاهنشاهى در شهر بورلى هيلز ـ ايالات متحده آمريكا» نوشت: «اين تظاهرات بازتاب گسترده‏اى در سطح ايالات متحده امريكا داشته است به طورى كه رياست جمهورى امريكا ضمن تماس با رئيس اف.بى.اى لوس آنجلس از وى در اين زمينه توضيح خواسته است.»