سند نامه ::
 
تعطیلی بازار و مدارس ساوه
گزارش

از صبح روز جارى بازار و اغلب دكاكين خيابانها و اداره پست مدارس راهنمائى و دبيرستانهاى اين شهرستان تعطيل و بانكها نيمه تعطيل و در ساعت 1900 عده‏اى از جوانان و محصلين در گروههاى حدود 70 نفرى در كوچه‏ها و بعضى از خيابانها با آتش زدن حلقه‏هاى لاستيك مبادرت به تظاهرات و دادن شعارهاى ضد ملى نموده كه با پرتاب گاز اشك‏آور و تيراندازى هوائى بوسيله مامورين گارد و عوامل خودى متفرق و خسارات جانى و مالى به كسى وارد نگرديد اوزى 5 تير ژ سه تير گاز اشك‏آور 4 فشنگ. جانشين رئيس شهربانى ساوه بسازمان اطلاعات امنيت قم ارسال شد 13 / 10 / 57
* سوليوان سفير آمريكا در خاطرات خود مى‏نويسد كه امروز (12 / 10 / 57) عصر به من اطلاع دادند الكساندر هيگ فرمانده كل نيروهاى سازمان پيمان آتلانتيك مى‏خواهد با من صحبت كند. «تلفن هيگ براى من غيرعادى و غير منتظره بود و وقتى با او تماس گرفتم هيگ گفت كه از واشنگتن دستورى براى او رسيده و به معاون وى هايزر مأموريت داده‏اند كه براى حفظ انسجام نيروهاى مسلح ايران به تهران بيايد. به عقيده هيگ، گزارشهايى كه ما درباره وضع متشنج نيروهاى مسلح و امكان از هم پاشيدن آن پس از عزيمت شاه به واشنگتن [البته شاه به مصر رفت ]داده بوديم موجب نگرانى شده و هايزر مأموريت يافته بود موجبات پيوستگى نيروهاى مسلح و انتقال وفادارى و اطاعت آنها را از شاه به حكومت بختيار فراهم سازد.» (ماموريت در ايران، ص 160)